Dag: 26 oktober 2019

Vad är psoriasis? Psoriasis är ett kroniskt sjukdomstillstånd som beror på en autoimmun reaktion som orsakar snabb uppbyggnad av hudceller.…

Irritabelt tarmsyndrom, vanligtvis förkortat till IBS, är ett vanligt tillstånd och därför är det också relativt vanligt att ha både diabetes och IBS. Både IBS och diabetes kan hanteras genom kost och medicinering. IBS är en av våra största folksjukdomar. Det här kapitlet går igenom symptom, orsaker, prognos, diagnos och behandling mot IBS.

Allergier är ett antal tillstånd som orsakas av överkänslighet i immunsystemet mot typiskt ofarliga ämnen i miljön. Dessa främmande ämnen kallas allergener. De kan bestå av sällskapsdjur, vissa livsmedel eller pollen. Dessa sjukdomar inkluderar hösnuva, födoämnesallergier, atopisk dermatit, allergisk astma och anafylaxi. Symtom kan omfatta röda ögon, kliande utslag, nysningar, en rinnande näsa, andfåddhet eller svullnad.

Förkylning och influensa är båda smittsamma virusinfektioner som i princip alltid drabbar luftvägarna. Det finns ungefär 200 virusarter som ger upphov till förkylning medan influensan är en sjukdom som orsakas av influensa A- eller B-virus. Influensa förekommer oftast på vintern och symtomen mellan förkylning och influensa liknar varandra men symptom vid influensa är mycket värre.

Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens och orsakar problem med minnet, tankeförmåga och beteende. Symptomen utvecklas vanligtvis långsamt och försämras över tid. Alzheimers sjukdom är en obotlig neurodegenerativ sjukdom och än så länge vet man inte varför alzheimer utvecklas men forskning tyder på att inflammation och felveckade proteiner är en viktig orsak till sjukdomsutveckling. I dagsläget erbjuder man vanligtvis stöd, psykolog, vård i hemmet och bromsande mediciner.