Testa din risk att drabbas av typ 2-diabetes

Sannolikt har 150 000 personer i Sverige diabetes utan att veta om det. Om man ligger i riskzonen för att få typ 2-diabetes så går det att minska risken med kost och fysisk aktivitet. Risktestet för typ 2-diabetes är sammanställd av professor Jaakko Tumilehto vid institutionen för folkhälsovetenskap vid Helsingfors universitet och specialforskare Jaana Lindström vid Folkhälsoinstitutet i Helsingfors. Testet grundar sig på omfattande forskningsmaterial.

Typ 2-diabetes är en allvarlig och ärftlig sjukdom. Men du kan i hög grad påverka risken att få diabetes med din livsstil. Genom att svara på frågorna nedan får du fram en riskpoäng – den ger dig sannolikheten för att du ska få typ 2-diabetes inom tio år.

5/5 (4 Reviews)
Scroll to Top

Gratis handbok om diabetes

Gå med i vårt nyhetsbrev och få en kostnadsfri handbok om diabetes. Perfekt för dig som vill lära dig mer och lite till!