Kategori: Läkemedel mot fetma

Behandling

Revolutionerande medicinska behandlingar mot fetma och övervikt

GLP-1-analogerna har revolutionerat behandlingen av fetma, övervikt och diabetes typ 2. Dessa läkemedel kan åstadkomma en viktnedgång nästan i nivå med fetmakirurgi utan svåra biverkningar. Det är svårt att gå ner i vikt med endast livsstilsförändringar, vilket gör GLP-1-analogerna till ett lovande alternativ.

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.