Läkemedel mot fetma

Inkretiner (semaglutid, tirzepatid, retatutrid) och folkhälsan

I flera decennier har forskare förtäljt att högt blodtryck är den viktigaste orsaken till död och sjuklighet i västvärlden. Detta

Dr Araz Rawshani

GLP1-läkemedel (semaglutid, tirzepatid) associerade med 50% lägre risk för tjocktarmscancer

Under senare år har GLP1-läkemedel revolutionerat behandling av diabetes och fetma. Dessa läkemedel (t ex Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Zepbound, m

Dr Araz Rawshani

Ny tablett (orforglipron) mot fetma ger kraftig viktnedgång

Ännu ett läkemedel som ger uttalad viktnedgång Orforglipron är en GLP-1 receptoragonist, dvs i samma klass som tirzepatid (Mounjaro) och

Dr Aidin Rawshani

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form