Att få diagnosen diabetes

1 min läsning

Blodsocker

Diabetes är i första hand en klinisk diagnos, vilket innebär att din läkare ställer diagnosen genom att kontrollera ett blodprov som mäter sockernivåerna i blodet. För att ställa diagnosen diabetes så behövs två fastande blodsockernivåer på eller över 7.0 mmol/l. Ett annat blodprov mäter långtidsblodsocker (HbA1c), värden över 48 mmol/mol indikerar diabetes.

Det finns ytterligare blodprover som kan ställa diagnosen diabetes – ett så kallat sockerbelastningstest (oral glukostolerans) där man mäter individens blodsocker två timmar efter att de druckit vatten med socker. För att ställa diagnosen med denna metoden krävs > 11.0 mmol/l i blodsocker.

Autoantikroppar

I särskilda fall kontrollerar sjukvården, utöver blodsocker, autoantikroppar mot de insulinproducerande celler, framför allt vid misstanke om typ 1 diabetes som debuterar i vuxen ålder. Autoantikroppar är biologiska ämnen som frisätts från immunförsvaret, dessa molekyler binder till de insulinproducerande celler i bukspottskörteln och ”markerar” dessa för immunförsvaret som i sin tur misstar de insulinproducerande cellerna som farliga och angriper dessa. Autoantikroppar (anti-GAD och IA-2A) kan mätas i klinisk praxis och ungefär 80% av alla individer med typ 1 diabetes har någon autoantikropp vid sjukdomsdebut. Forskningsstudier visar att ju fler autoantikroppar som finns närvarande i blodet, desto högre är din risk att du utvecklar diabetes, genom att kontrollera autoantikroppar kan både patienten och den behandlande läkaren få en uppfattning om hur ”aggressiv” diabetessjukdomen lär bli.

Övriga prover

Ett annat prov som kontrolleras av läkare som misstänker typ 1 diabetes är C-peptid, detta biologiska ämne bildas av bukspottkörteln samtidigt som insulin produceras. Genom att mäta en koncentration C-peptid i blodet kan man bilda sig en uppfattning om hur det står till med kroppens insulinproduktion.

Även vid fastställd diabetes kan C-peptid mätas för att skilja mellan olika typer av diabetes, dessutom kan sjukdomsförloppet för diabetes mätas med regelbundna mätningar av C-peptid. Ett C-peptidvärde måste analyseras ihop med fasteblodsocker, ett förhöjt C-peptid värde och högt fasteblodsocker innebär troligtvis pre-diabetes medan ett lågt C-peptidvärde med normal blodsocker innebär en låg insulinproduktion som vid typ 1 diabetes. Ett högt fasteblodsocker tillsammans med lågt C-peptidvärde är ett observandum som behöver utredas.

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!