Behandling av fetma

3 min läsning

Hörnstenar i behandlingen av fetma och övervikt är livsstilsinterventioner såsom ökad fysisk aktivitet och kostförändringar. För personer med diabetes rekommenderas minst 150 minuters rask promenad samt hälsosamma dieter, exempelvis låg kolhydratkost, LCHF, låg kaloridiet, proteinrik diet och mat med lågt glykemisk index.

Hälsosamma dieter för att gå ner i vikt

Medicinsk behandling mot fetma

Farmakologisk (läkemedel) behandling mot fetma är ovanligt och erbjuds endast för individer med svår fetma eller de som har BMI >27 kg/m2 med flera andra hjärt-kärlsjukdomar. Läkemedel förskrivs oftast till patienter som prövat flera metoder för att gå ner i vikt, men utan någon större framgång. I Sverige finns det tre olika läkemedel som förskrivs för behandling av fetma, dessa läkemedel är följande:

  • Orlistat – läkemedlet binder till proteiner i mag-tarmkanalen som hindrar fett från att brytas ner till mindre beståndsdelar, alltså försvåras upptaget av fett.
  • Mysimba – preparatet fungerar genom att stimulera särskilda delar i hjärnan som reglerar matintag och kroppsvikt, detta leder till viktnedgång och förbättring av flera kardiovaskulära riskfaktorer.
  • Saxena – ett läkemedel som tillhör klassen GLP1-analoger, medicinen stimulerar levern till att frisätta mer insulin och påverkar upptaget av föda i mag-tarmkanalen.

Fetmakirurgi (obesitaskirurgi)

Fetmakirurgi, även kallat obestias- eller bariatrisk kirurgi, är troligtvis de effektivaste metoderna för att gå ner i vikt. Fetmakirurgi innebär att anatomin i mag-tarmkanalen kopplas om, detta leder till mindre födointag och sämre upptag av makro- och mikronutrienter. Behandlingsindikationen är BMI > 40 kg/m2 eller BMI > 35 kg/m2 med annan samsjuklighet, såsom högt blodtryck (hypertoni), rubbade blodfetter (dyslipidemi) eller diabetes typ 2.

Patienter med pre-diabetes (förstadiet till diabetes) eller nydebuterad diabetes kan opereras vid BMI 30-35 kg/m2. Bariatrisk kirurgi kan även utföras på ungdomar som är kraftigt överviktiga. Studier som jämfört obesitaskirurgi och intensiv medicinsk behandling mot fetma och typ 2 diabetes har konsekvent visat större förbättringar av blodsockernivåer och fetma-relaterade komplikationer i den kirurgiskt behandlade gruppen.

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Senaste av Blog