Om blodsocker (glukos) och långtidsblodsocker (HbA1c)

1 min läsning

Blodsocker innebär koncentrationen av socker (glukos) i blodet. Glukos är ett enkelt socker jämfört med andra sockervarianter, en individ som väger 70 kg har ungefär 4 gram glukos i blodet konstant. Kroppen reglerar sockernivåerna i blodet kontinuerligt och detta system är en del av kroppens ”metabola glukoshomeostas”. Endast en liten andel glukos finns i blodet, majoriteten lagras i skelettmuskulaturen och i levern. Blodsockernivåerna bibehålls således inom ett smalt intervall på bekostnad av sockerdepåerna i skelettmuskler och levern.

Socker (glukos) cirkulerar i blodbanan och absorberas av kroppens organ för att användas som bränsle – energi. Sockret absorberas via våra tarmar och upptaget in i själva cellerna från blodbanan regleras primärt av hormonet insulin som produceras i bukspottkörteln. När sockernivåerna i blodet befinner sig utanför det normala referensintervallet kan det vara en indikator på ett medicinskt sjukdomstillstånd. En fortsatt förhöjd blodsockernivå kallas hyperglykemi på medicinskt språk, låga nivåer kallas hypoglykemi. Diabetes kännetecknas av långvarig hyperglykemi.

Det finns olika metoder för att uppskatta blodsockernivåer. Att mäta glukoshalten i blodet är vanligt och görs oftast med ett stick i fingret, personer med diabetes har en blodsockermätare och kan ofta ta provet själv. Ett glukosprov ingår i många läkarundersökningar och hälsokontroller.

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!