DPP4-hämmare

1 min läsning

Behandling med DPP4-hämmare

DPP4-hämmare är en klass av läkemedel som används vid behandling av högt blodsocker för personer med typ 2 diabetes. Läkemedel som baseras på DPP4-hämmare fungerar genom att hämma ett protein som heter dipeptidylpeptidas-4. Detta proteinet har flera funktioner i kroppen, genom att hämma proteinet så förbättras sockermetabolismen i kroppen vilket leder till lägre blodsockernivåer och lägre risk för framtida komplikationer.

Hur orsakar DPP4-hämmare en minskning av blodsockernivåer

DPP4 är ett protein som påverkar hur människokroppen hanterar socker (glukos). DPP4 verkar genom att bryta ner en grupp av hormoner som kallas för inkretiner. Inkretiner har flera positiva effekter för sockermetabolismen och därför har hämmandet av inkretiner en negativ inverkan på sockernivåerna i blodet. GLP-1 är ett hormon som tillhör gruppen inkretiner och förekommer i flera andra diabetesläkemedel. GLP-1 är ett hormon som stimulerar bukspottskörteln till att frisätta mer av hormonet insulin samtidigt som det bromsar utsöndringen av ett annat hormon som heter glukagon. Kom ihåg att glukagon stimulerar levern till att producera socker (glukos) och påverkar även omvandlingen av fettsyror. DPP4-hämmare hindrar nedbrytningen av inkretiner såsom GLP-1, vilket leder till att GLP-1 stiger i blodcirkulationen som i sin tur har en positiv effekt på sockernivåerna i blodet.

Effekt av DPP4-hämmare

Behandling med DPP4-hämmare minskar blodsockervärdet mellan 5 – 10 mmol/mol. Denna läkemedelsgrupp kombineras ofta med andra diabetesläkemedel.

Biverkningar vid behandling med DPP4-hämmare

  • Återkommande infektioner i hals och svalg
  • Huvudvärk
  • Biverkningar från mag-tarmkanalen
  • Hudutslag 
  • Inflammation i bukspottskörteln

Preparat som tillhör läkemedelsgruppen DPP4-hämmare

  • Januvia (Sitagliptin)
  • Galvus (Vildagliptin)
  • Onglyza (Saxagliptin)

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!