En kort översikt om komplikationer vid diabetes

2 min läsning

Diabetes ökar risken för många allvarliga hälsoproblem. De goda nyheterna är att med rätt behandling och rekommenderade livsstilsförändringar kan många personer med diabetes förhindra eller fördröja uppkomsten av komplikationer. På lång sikt medför diabetes en ökad risk för kroniska sjukdomar som framför allt utgörs av hjärt-kärlsjukdomar. Individer med diabetes har 2 till 5 gånger ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar jämfört med individer utan diabetes.

Hjärt-kärlsjukdomar är en stor sjukdomsgrupp som oftast delas in i två huvudkategorier, nämligen mikrovaskulära och makrovaskulära komplikationer. Storleken på kroppens blodkärl varierar, det största blodkärlet heter aorta på medicinskt språk men kallas vanligtvis för den stora kroppspulsådern, aortan är ungefär 25 millimeter i diameter medan de minsta blodkärlen som heter kapillärer är ca 8 mikrometer i diameter. Diabetes är även förknippat med akuta komplikationer som vanligtvis beror på plötsliga förändringar i blodsockernivåer. De akuta komplikationerna delas vanligtvis in i akuta blodsockerfall (hypoglykemi) och förhöjda blodsockernivåer (hyperglykemi).

Kroniska komplikationer vid diabetes

Mikrovaskulära komplikationer innefattar skador i de små blodkärlen. Forskning visar att högt blodsocker är en av de viktigaste riskfaktorerna för småkärlssjuka, men även traditionella riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom såsom högt blodtryck, rökning och höga blodfetter bidrar även till utvecklingen mikrovaskulära sjukdomar. De vanligaste mikrovaskulära komplikationerna hos individer med diabetes är småkärlssjuka i njuren (nefropati), kärlförändringar i ögonbotten (retinopati) samt nervskador (neuropati) och fotsår till följd av mikrovaskulära förändringar.

Makrovaskulära komplikationer uppstår i de större blodkärlen och till denna grupp tillhör allvarliga komplikationer som akut hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt och åderförkalkningen i benartärerna. För att utveckla makrovaskulära komplikationer krävs oftast en orkester av riskfaktorer som alla bidrar med en egen unik effekt samtidigt som de interagerar med andra faktorer och på så vis potentiera utvecklingen av åderförkalkning i blodkärlen. De viktigaste faktorerna vid makrovaskulära komplikationer är högt blodsocker, högt blodtryck, rökning, och höga blodfetter. Epidemiologiska studier visar att individer med diabetes har större risk att drabbas av mikrovaskulära komplikationer än makrovaskulära men oftast förekommer båda tillstånden samtidigt hos personer med diabetes och etablerad kärlsjukdom.

Andra kroniska komplikationer

Diabetes är förknippat med andra kroniska komplikationer, utöver de makro- och mikrovaskulära komplikationerna.

På lång sikt bidrar diabetes till utvecklingen av:

  • Högt blodtryck (hypertoni)
  • Förhöjda nivåer av blodfetter (hyperlipidemi)
  • Fetma/övervikt
  • Återkommande infektioner
  • Sjukdomar i kroppens bindväv
  • Kognitiv försämring
  • Diabetes är förknippat med en del cancertyper
  • Förlossningsskador

Diabetes och framför allt förhöjda blodsockernivåer kan påverka nästan vilken vävnad som helst negativt.

Akuta komplikationer vid diabetes

Akuta komplikationer vid typ I eller typ II diabetes beror oftast på plötsliga förändringar i blodsockernivåer. Plötsliga svängningar i blodsocker är vanligare hos individer med typ 1 diabetes. Akuta blodsockerstegringar och blodsockerfall kan uppstå på bara några minuter. Den vanligaste akuta komplikationen är förhöjda blodsockernivåer (hyperglykemi) som oftast beror på insulinbrist eller dålig följsamhet till tablettbehandling för diabetes.

Hos personer med diabetes kan förhöjda blodsockernivåer resultera i livshotande komplikationer som exempelvis diabetes ketoacidos (DKA) eller hyperosmolärt syndrom (HNKS). Akuta komplikationer är mycket allvarliga och utan behandling kan både blodsockerfall och kraftig blodsockerstegring snabbt leda till döden.

Akuta komplikationer delas in i följande kategorier:

  • Plötsligt blodsockerfall (hypoglykemi)
  • Plötslig blodsockerstegring (hyperglykemi)

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!