Glitazoner

1 min läsning

Ett diabetesläkemedel som verkar inuti cellkärnan

Glitazoner är en läkemedelsgrupp som används vid behandling av högt blodsocker hos personer med typ 2 diabetes. Glitazoner har en unik verkningsmekanism som förändrar en särskild funktion i cellernas kärna, det är framför allt fettcellerna som påverkas.

Läkemedel som ingår i denna klass

  • Pioglitazon
  • Rosiglitazon

Hur verkar Glitazoner?

Glitazoner är ett läkemedel som verkar genom att hämma ett protein i kroppen som heter PPAR-gamma. Detta protein finns i kroppens alla celler men förekommer framför allt i kroppens fettceller. Aktivering av detta proteinet leder till flera biologiska funktioner som påverkar sockermetabolismen och hur kroppen hanterar fett. Läkemedlets påverkan på proteinet PPAR-gamma leder till bättre blodsockervärden, ökad känslighet för insulin och mindre fettinlagring i levern.

Effekter av Glitazoner

Glitazoner sänker blodtrycket, förbättrar blodfetterna och minskar långtidsblodsocker (HbA1c) med cirka 10 – 15 mmol/mol, vilket motsvarar minskningen i blodsocker som observerats vid annan tablettbehandling mot typ 2 diabetes.

Glitazoner ges ofta i kombination med metformin eller sulfonylurea vilket leder till en ännu kraftigare minskning av långtidsblodsocker. Glitazoner bidrar till lägre risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Biverkningar och allmänna råd

  • Glitazoner bör inte erbjudas till patienter med hjärtsvikt eftersom deras sjukdom och symptom kan förvärras.
  • I vissa studier har man noterat en lätt viktuppgång vid användning av glitazoner, ungefär 1-5 kg i genomsnitt.
  • Risken för plötsliga blodsockerfall (hypoglykemi) är låg.
  • Personer med benskörhet och ökad risk för frakturer bör inte heller påbörja behandling med glitazoner.

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Dialiv Premium för dig

Dialiv är appen för dig. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontroll över riskfaktorer och få hjälp när du behöver det.

Dialiv är appen för dig. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill.

Nu med Blodsockerkit!

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!