GLP1-analoger

4 min läsning

Att behandlas med GLP-1 analoger

GLP-1 analoger är läkemedel som ges till patienter med typ 2 diabetes. GLP-1 står för glucagon-like peptide-1 som är ett hormon som stimulerar bukspottkörteln (pankreas) till att frisätta mer insulin. Personer med typ 2 diabetes har låga nivåer av GLP-1 och utvecklar troligtvis en resistens mot GLP1 precis som kroppen utvecklar en nedsatt känslighet för hormonet insulin (insulinresistens).

Hur fungerar GLP-1 i kroppen?

Ökad frisättning av hormonet insulin

I samband med måltider så frisätter tunntarmen ett hormon (GLP-1) som tar sig till bukspottkörteln via blodet och stimulerar beta-cellerna till att frisätta mer insulin. GLP-1 är ett hormon som tillhör gruppen Inkretiner, dessa hormoner frisätts vanligtvis från tunntarmen när du ätit mycket kolhydrater och har flera fördelaktiga effekter för sockermetabolismen och kroppsvikten.

Nedsatt känslighet för GLP-1 i bukspottskörteln

I bukspottkörteln finns det en unik receptor som känner av hormonet GLP-1, precis som insulin har en egen receptor som kallas för insulinreceptorn. Vid nedsatt insulinkänslighet slutar receptorn som interagerar med insulin att fungera, detta sker ute i kroppens olika vävnader men även i bukspottkörteln. Ny forskning visar att kroppen utvecklar över tid en nedsatt känslighet för GLP-1, i princip på samma vis som kroppen utvecklar en nedsatt känslighet för insulin. 

Långsam magsäckstömning

Behandling med GLP-1 analoger leder till flera positiva metabola effekter, utöver minskningen i långtidsblodsocker (HbA1c) så bromsar GLP-1 analoger även tömningen av magsäcken. En långsam tömningen av magsäcken resulterar i tidigare mättnadskänsla och att du äter mindre, allt detta bidrar till viktminskningen och bättre blodsockernivåer.

Effekterna av GLP-1 analoger

Långtidsblodsocker (HbA1c) minskar med 10 mmol/mol, patienter med pågående behandling brukar även gå ner i vikt. Behandling med GLP-1 analoger leder till lägre risk för hjärt-kärlsjukdomar och förtida död hos personer med typ 2 diabetes. Behandlingen är inte förknippad med ökad risk för allvarliga komplikationer och används därför alltmer vid behandling av diabetes, troligtvis kommer behandling med GLP-1 analoger att öka i framtiden och utgöra en hörnsten i behandlingen av diabetes.

Att tänka på om du använder GLP-1 analoger

Innan du injicerar varje dos, rengör och variera injektionsområdet för att minska risken för hudkomplikationer, exempelvis infektion, hudreaktion eller fettkudde i huden (lipodystrofi). Se upp för interaktioner med andra läkemedel som du använder. Läkemedelsinteraktioner uppges ofta i bruksanvisningen som finns med i läkemedelsförpackningen, diskutera detta med din behandlande läkare. Byt injektionsställe nästan varje gång för att minska påverkan på huden. Injicera medicinen under huden i lår, buk eller övre arm, vanligtvis två gånger dagligen. Injektionen skall ske drygt 60 min innan måltid. Nya varianter av GLP-1 analoger räcker i ett par dagar vilket innebär färre injektioner av läkemedel per vecka.

Biverkningar hos GLP-1 analoger

 • Diarré
 • Yrsel
 • Kräkningar
 • HuvudvärkI
 • Illamående
 • Förstoppning
 • Minskad aptit
 • Magbesvär

Exempel på olika läkemedel inom denna klass

 • Exenatide (Byetta, Bydureon)
 • Liraglutid (Victoza)
 • Dulaglutide (Trulicity)

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Senaste av Blog