Hanter & injicera insulin

4 min läsning

Hur ska du hantera ditt insulin

Innan du använder ditt insulin bör du se till att det har rumstemperatur och insulin som inte används skall förvaras i kylskåp, inte i frysen. Undvik att låta insulinet stå i solljus eftersom solstrålar påverkar insulinets effekt. Insulin förlorar långsamt sin biologiska effekt vid temperaturer över 25 °C. Du kan värma insulin som skall injiceras genom att försiktigt rulla det mellan händerna innan du fyller sprutan. Om du köper mer än en flaska insulin åt gången, förvara extra flaskorna i kylen tills du börjar använda dem. Insulin kan tappa viss styrka om flaskan har varit öppen i mer än 30 dagar. Kolla alltid datumet på insulinet, färgen bör vara helt transparent, inga flytande bitar eller färg.

Hur man injicerar insulin

Insulin skall injiceras i underhudsfettet där det relativt fort absorberas till blodbanan, eftersom underhudsfettet har bra blodförsörjning. Undvik att injicera insulin i muskler eller huden. Insulin kan injiceras på flera ställen med följande kroppsdelar är vanligast 

  • Buken
  • Lår
  • Övre delen av baksidan

Tabellen nedan innehåller olika insulinvarianter i den vänstra kolumnen och i den högra kolumnen står det vilket injektionsområde som är bäst lämpat för varje insulinvariant.

InsulinsortInjektionsområde
MåltidsinsulinBuken
BasinsulinLår eller skinkor
Lantus, Absaglar,
Toujeo, Levemir,
Tresiba
I första hand i lår. Kan ges även i buk eller överarm.
MixinsulinBuken till frukost och lår eller skinkor på kvällen.

Kort sammanfattning om hur man injicerar insulin

  • Injicera några få enheter insulin för att försäkra att kanylen fungera och töm den på eventuell luft.
  • Ta tag i ett hudveck med 2 till 3 fingrar och håll kvar under hela injektionen.
  • För in kanylen rakt in i huden och injicera
  • Vänta ungefär 5 till 10 sekunder innan du drar ut kanylen.

Undvik att injicera insulin i fettkuddar (lipodystrofi) eftersom dessa områden har sämre blodförsörjning, vilket innebär att insulinet inte absorberas tillräckligt fort. Injicera inte på samma ställe regelbundet utan variera injektionsområdet för att minska risken för fettkuddar.

Om du inte kommer ihåg ifall du injicerade insulin eller inte?

Flera personer som använder insulin kan inte komma ihåg om de injicerade insulin eller inte. Detta kan ibland leda till en onödig hypoglykemi om personen injicerar två gånger eller om personen inte injicerar alls så stiger blodsockernivåer. 

I en sådan situation är det troligtvis farligare om du injicerar två gånger. Det är rekommenderat att kontrollera blodsockernivåer var 30:e minut för att kontrollera hur ditt blodsocker reagerar. Ifall dina sockernivåer i blodet fortsätter att stiga så indikerar det att du inte har injicerat insulin.

Lösningar för att komma ihåg om en injektion har tagits

  • Alarmklocka
  • Mobilappar för kontroll av insulintagning
  • Insulindagbok

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Senaste av Blog