Har diabetesbehandlingen förbättrats de senaste åren?

1 min läsning

Kort om diabetes relaterade komplikationer

Individer med diabetes har ökad risk för hjärt-kärlkomplikationer jämfört med personer utan diabetes. Hjärt-kärlsjukdomar var ovanligt under 1900-talets början men i takt med ökad industrialisering, modernisering och urbanisering så ökade förekomsten av dessa sjukdomar. Tack vare stora framsteg inom bland annat den medicinska forskningen så minskade risken för dessa komplikationer och vi har skådat en närmast exceptionell nedgång i insjuknandet av hjärt-kärlsjukdomar sedan 1980-talet.

Vi har blivit bättre på att behandla traditionella riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar såsom högt blodtryck, blodfettsrubbning, övervikt/fetma, högt blodsocker och rökning. Denna framgångssaga brister endast på en punkt, nämligen diabetes som ökar i förekomst i nästan alla länder och samhällsklasser.

Befolkningsstudier från Sverige visar att risken för hjärt-kärlsjukdomar har minskat avsevärt hos individer med diabetes. Under de två senaste decennierna har risken för dessa komplikationer minskat med ungefär 50% hos individer med diabetes typ 2 medan risken för komplikationer hos personer med diabetes typ 1 har minskat med 20-30%, under samma period.

Flera har försökt ta reda på vad de bakomliggande orsakerna kan vara till att risken för hjärt-kärlkomplikationer minskat så kraftig hos individer med diabetes. Vetenskapliga rapporter visar att det är den goda kontrollen av riskfaktorer som bidragit till den signifikanta riskminskningen för hjärt-kärlsjukdomar. De riskfaktorer som bidrar mest till framtida komplikationer är följande: högt blodsocker, högt blodtryck, höga blodfetter, rökning, fetma/övervikt och försämrad njurfunktion. Samtidigt har man observerat i studier att personer med diabetes kan minimera sin risk för framtida komplikationer genom att fokusera på dessa fem riskfaktorer, se till att kontrollera och behandla dessa väl!

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!