Diabetes i Sverige: hur vanligt är det och vilka drabbas?

1 min läsning

Diabetes är en av våra största folksjukdomar men exakt hur många som har diabetes är inte helt klart. Anledningen till detta är att flera personer har odiagnostiserad diabetes, dessa individer går runt med typ 2 diabetes utan att veta om det. I Sverige har omkring 500,000 människor diagnostiserad diabetes. Ungefär 85-90% av alla dessa har typ 2 diabetes, vilket innebär att cirka 450,000 svenskar har typ 2 diabetes och resterande 50,000 har typ 1 diabetes, graviditetsdiabetes eller mer ovanliga diabetesformer.

I Sverige uppskattar man att det finns ca 150,000 människor med typ 2 diabetes utan att veta om det. Det finns dessutom ett stort mörkertal eftersom många personer får själva diabetesdiagnosen flera år efter att de insjuknat i typ 2 diabetes. I Sverige räknar man med att var tionde svensk har pre-diabetes (ett förstadium till diabetes typ 2).

Den internationella diabetesfederationen (IDF) publicerade 2017 en uppskattning av diabetesförekomsten i Sverige. Enligt deras beräkningar har ca 500,000 personer diabetes i åldrarna 20-79, men IDF uppskattar att den sanna förekomsten ligger mellan 420,000 – 655,000 personer. Ungefär 5% av hela den svenska befolkningen har diabetes. Förekomsten av typ 2 diabetes ökar med stigande ålder, studier visar att 10–20% av alla i befolkningen äldre än 65 år utvecklar sjukdomen diabetes.

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!