Hur regleras ämnesomsättningen

2 min läsning

Hormoner som påverkar ämnesomsättningen

Insulin och flera andra hormoner påverkar vår ämnesomsättning. Maten du äter påverkar vilka hormoner som frisätts  och i vilken mängd hormonerna frisätts. Genom att ändra på kostvanor kan man justera vilka hormoner som frisätts i kroppen. 

Insulin

Insulin frisätts från särskilda celler i bukspottkörteln som kallas beta-celler. Beta-celler frisätter insulin om nivån av aminosyror ökar i blodet, när blodsockret stiger och när nivåerna av vissa hormoner (exempelvis GLP-1 och GIP) ökar i blodet. Vid födointag sker allt detta samtidigt. Mat som innehåller mycket kolhydrater bryter ner till socker vilket stimulerar bukspottkörteln till en kraftigare frisättning av insulin.

Insulin stimulerar lever, fett och muskler till att ta upp socker (glukos) från blodet. Insulin signalerar till levern till att sluta tillverka mer glukos och stoppa nedbrytningen av glykogen till glukos. Insulin signalerar till musklerna att ta upp mer glukos och lagra överskottet som glykogen.

Hur insulin påverkar fett (lipider)

Insulin påverkar nedbrytningen av fett, vilket innebär att det insulin som frisätts vid födointag förhindrar fettvävnaden från att brytas ner till fett (triglycerider), istället stimulerar insulin fettvävnaden till att producera mer fett. Fettvävnaden kan även använda socker (glukos) för att producera mer fett.

Hur insulin påverkar omsättningen av protein

När insulin frisätts så tillåter det kroppens celler att ta upp aminosyror. Insulin frisätts alltså för att dirigera kroppens vävnader och organ till att ta hand om näringsämnen och energinivåer. Insulin stimulerar kroppen till att tillverka mer protein, och ger en tidigare mättnadskänsla eftersom det påverkar ett område i hjärnan som kallas för hypothalamus på medicinskt språk.

Hur kroppen tillverkar socker (glukos)

Levern är ett organ som kan tillverka socker (glukos). Denna processen kallas för glukoneogenes, är väldigt energikrävande och sker oftast mellan måltider. De byggstenar som krävs är monoglycerider (frisätts från fettvävnaden), mjölksyra (laktat) och aminosyror kan också omvandlas till socker i levern.

När och hur kroppen bryter ner fett

Fett är mycket energirikt och är lagrat i form av triglycerider, fett bryts ned mellan måltider. Fettvävnaden finns under huden och runt våra organ, särskilt i buken. När fett bryts ner så omvandlas det till en molekyl som heter monoglycerid (fettsyra) som sedan transporteras till levern där de omvandlas till socker (glukos). Fettsyror kan även transportera till ketonkroppar i levern och sedan skickas tillbaka ut till blodet. Ketonkroppar är samma sak som ketoner (acetoacetat, 3-hydroxybutyrat och aceton) och kan användas som bränsle för kroppens kemiska processer när sockernivåerna i blodet är låga.

Fettvävnad är ett hormonellt organ

Fettvävnaden är ett av kroppens största hormonella organ, vilket innebär att det frisätter hormoner som stimulerar andra organ i kroppen. Ett hormon som fettceller frisätter är adiponektin. Adiponektin minskar koncentrationen av fettsyror i blodet, ökad upptaget av glukos till cellerna och insulinkänsligheten ökar. Individer som är överviktiga producerar lite adiponektin. Fettceller frisätter även ett annat hormon som heter leptin, hormonet påverkar vår aptit och signalerar till hjärnan att det finns gott om energi. Personer som är överviktiga har i flera fall utvecklat en nedsatt känslighet för hormonet leptin, precis såsom kroppen kan utveckla nedsatt känslighet för insulin (insulinresistens).

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!