Insulin

2 min läsning

Kort information om hormonet insulin

Insulin är ett viktigt hormon som tillverkas i bukspottkörteln (pankreas). I bukspottkörteln finns små öar med specialiserade celler som kallas för Langerhanska cellöar på medicinskt språk. Dessa cellöar består framför allt av 3 olika celler, beta-celler, alfa-celler och delta-celler. Det finns två till celltyper i de Langerhanska cellöarna och dessa heter epsilon-celler och PP-celler (gamma-celler). Insulin som är ett livsviktigt hormon med flera funktioner, frisätts ständigt från beta-cellerna i bukspottkörteln, och i samband med födointag frisätts större mängder insulin för att minska den tillfälliga sockerstegring som uppstår i blodet kort efter att du ätit eller druckit. Insulin behövs för att kroppens olika celler ska kunna ta upp socker och använda det som bränsle, sockerupptaget sker framför allt i våra skelettmuskler, fettvävnaden och lever. 

Insulin fungerar som en nyckel för sockerupptaget, när insulin kommer i nära kontakt med kroppens celler så absorberas socker (glukos) från blodet, detta resulterar i en minskning av sockernivåer i blodet. Hormonet insulin har troligtvis uppstått för mer än en miljard år sedan. Insulinets molekylära ursprung går så långt tillbaka som de första encelliga eukaryota organismerna. Insulin förekommer även bland vissa fiskar och som gift bland vissa djur. Flera giftiga sniglar och havsormar har insulin som gift eftersom höga doser av insulin snabbt sänker sockernivåerna i blodet och orsakar medvetslöshet.

Insulins effekter på kroppen

Insulin påverkar omsättningen av kolhydrater (socker), fett och protein. Insulin påverkar i princip alla organen eftersom insulin är nödvändigt för att cellerna ska ta upp socker och använda det som bränsle. Hjärnan är det enda organet som inte behöver insulin för att absorbera socker men insulin påverkar fortfarande mättnadskänsla, aptit och flera andra funktioner i hjärnan. Lever och skelettmuskler kan lagra socker i form av glykogen för att sedan använda detta som energi.

Effekter av insulin, utöver den blodsockersänkande effekten

  • Insulin påverkar vår sockermetabolism och omsättningen av kolhydrater
  • Insulin påverkar vår omsättning av fett och protein
  • Insulin möjliggör olika metabola processer i kroppens celler 
  • Insulin har en viktig roll i tillväxt av organ och celler

Insulin bromsar även nedbrytningen av fett, när hormonet frisätts i större koncentrationer vid födointag så hämmas nedbrytningen av fett. Hormonet insulin stimulerar till nybildning av fett genom att producera en särskild sorts fett som heter triglycerider.

När frisätts insulin?

Hormonet insulin frisätts från insulinproducerande beta-celler vid olika tillfällen. Beta-cellerna frisätter mer insulin när sockernivåerna i blodet stiger, bukspottkörteln svarar med att frisätta en lämplig insulinnivå för att hantera blodsockerstegringen efter måltid eller dryckintag. Bukspottkörteln frisätter även lägre nivåer av insulin kontinuerligt eftersom hormonet är nödvändigt för metabola processer.

Bukspottkörteln reagerar dock inte endast på blodsocker utan kan även frisätta insulin om koncentrationen av aminosyror (protein) stiger i blodet. Flera andra hormoner har också förmågan att stimulera beta-cellerna till att frisätta mer insulin.

Hur mycket insulin behöver man?

Generellt sett kan insulinbehov uppskattas baserat på vikt, typiska insulindoser sträcker sig från 0,4 till 1,0 enheter / kg / dag. Högre mängder krävs under puberteten, graviditeten och i samband med vissa andra medicinska sjukdomstillstånd. Forskare och läkare menar att 0,5 enheter / kg / dag är en typisk startdos hos patienter med diabetes typ 1 som är metaboliskt stabila.

Hälften av insulindosen administreras som måltidsinsulin som ges för att kontrollera blodsockret efter måltider och den andra hälften som basalinsulin för att kontrollera blodsocker mellan måltider. Individer som utvecklar nedsatt insulinkänslighet kräver så småningom högre insulindoser.

 

Figuren illustrerar bukspottkörteln (pankreas), där finns de Langerhanska cellöarna som utsöndrar hormonet insulin. Hormonet insulin möjliggör upptaget av glukos från blodbanan till kroppens olika celler. 

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!