Hur man justerar bas- och måltidsinsulin

2 min läsning

Justera insulindos

Personer med diabetes som observerar stigande eller minskande sockernivåer i blodet måste ha koll på hur de ska justera basinsulin eller måltidsinsulin för att motverka förändringarna i blodsockret. Individer med diabetes som dagligen använder insulin lär känna sin egna kropp och hur de reagerar på insulin vid olika blodsockernivåer. Detta kapitel handlar om enkla råd som du kan använda för att justera dina insulindoser beroende på blodsockernivåer.

Att justera insulindos är en färdighet som tar tid att utveckla, däremot är det viktigt för en person med diabetes att veta vad som orsakar förändringar i blodsockervärdet. Att spara kort historik över blodsockervärden rekommenderas (finns flera appar och diabetesverktyg som underlättar detta) om du ska justera dina insulindoser. Ifall du är osäker på hur man justera insulindoser, konsultera sjukvårdspersonal innan du gör några dosjusteringar. 

Hur du justerar ditt basinsulin

Basinsulin är det insulin som verkar under större delar av dagen, vanligtvis mellan 16 och 24 timmar beroende på vilket insulin du tar. Om du observerar en återkommande trend som visar successiv ökning av blodsockervärden under flera dagar eller en längre period, så kan det vara tillräckligt med att ändra sitt basinsulin. Ifall blodsockervärdet är lågt under långa delar av dagen så behöver du nog minska ditt långverkande basinsulin.

Ifall du är osäker om basinsulin behöver justeras så kan du utföra att faste-prov, detta innebär att personen avstår från mat och måltidsinsulin under ett par timmar. Under fastan behöver du kontrollera dina blodsockernivåer och registrera om de stiger eller minskar.

Eftersom ditt långverkande basinsulin verkar under hela dagen får du svar på hur din kropp reagerar när endast basinsulin får verka i kroppen. Det är viktigt att kontrollera sitt blodsocker när man gjort en ändring i insulindoser, om du justerar ditt basinsulin kanske du även måste justera måltidsinsulinet. 

Om du ändrar långverkande basinsulin finns det en risk att du utvecklar högt- eller lågt blodsocker under natten. Kontrollera blodsocker innan du lägger dig och tidigt varje morgon under en period för att undersöka hur blodsockernivåerna reagerar under natten.

Justera ditt snabbverkande måltidsinsulin

Att justera måltidsinsulin är en aning enklare än att justera basinsulin. Däremot är det viktigt att man kontrollera blodsockernivåerna före och efter en måltid när man justerat måltidsinsulin eftersom det kan innebära en större risk för plötsliga blodsockerfall (hypoglyemi) eller höga blodsockernivåer (hyperglykemi).

Ifall en person med diabetes observerar att blodsockret stiger eller minskar efter en viss måltid borde man överväga att öka eller minska det snabbverkande insulinet före måltiden.

Exempel: Personer med diabetes som har bra blodsocker under dagen men märker att de utvecklar blodsockerstegring (> 9,0 mmol/l) före kvällsmåltiden borde överväga att justera måltidsinsulinet. Detta indikerar att insulindosen vid lunchen sannolikt är för liten. Det kan vara värt att öka insulinet vid lunchtid eller se över antalet kolhydrater du konsumerar vid lunch.

När behöver man justera insulindoser?

  • Efter en kolhydratrik måltid
  • Vid idrott eller annan fysisk aktivitet, exempelvis städning

Förslag på andra tillstånd som erfordrar justering av insulindoser

  • Alkohol
  • Stress
  • Sjukdom
  • Menstruationsperiod
  • Graviditet
  • Autonom nervsjukdom som påverkar tömningen av magsäcken (gastropares)

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!