Olika typer av insulin

1 min läsning

Idag används insulin som läkemedel i både insulinpennor och insulinpumpar vid behandling av diabetes. Tillverkningen av insulin är rätt avancerad, läkemedelsindustrin tillverkar både mänskligt insulin men även insulinliknande hormoner som kallas insulinanaloger. Insulinanaloger liknar mänskligt insulin men vissa läkemedel har en långsam eller snabbare effekt än mänskligt insulin. Ett exempel på insulinanalog är snabbverkande måltidsinsulin som används i samband med måltid eftersom blodsockernivåerna stiger temporärt.

Det finns två varianter av insulin

  • En exakt kopia av mänskligt insulin (humant insulin).
  • Biokemiskt modifierat insulin som liknar det mänskliga insulinet men har varierande biologiska effekter (insulinanalog)

Det finns tre undergrupper av insulin med olika verkningsmekanismer

  • Måltidsinsulin
  • Basinsulin
  • Mixinsulin

Måltidsinsulin

Måltidsinsulin används i samband med födointag för att sänka blodsocker. Det finns två varianter av måltidsinsulin, dessa kallas direktverkande och snabbverkande

  • Direktverkande insulin har en mycket snabb effekt som också varar i 3-5 timmar men är som störst mellan 1-3 timmar efter injektionen. 
  • Snabbverkande insulin är humant insulin som börjar verka efter 30 minuter och varar upp till 8 timmar, effekten är som störst mellan 1-4 timmar efter injektionen.

Insulinvariant och dos (E) måste anpassas efter mängden kolhydrater som du äter vid en måltid. 

Basinsulin

Basinsulin verkar under en lång tid och injiceras med jämna mellanrum för en långvarig sänkning av blodsockret. Det finns två varianter av basinsulin, dessa heter medellångverkande och långverkande

  • Medellångverkande verkar mellan 14 och 24 timmar, effekten startar oftast inom 2 timmar och är som störst efter 4-12 timmar.
  • Långverkande insulin börjar verka efter ungefär 90 minuter och effekten är som störst mellan 3-16 timmar efter injektion.

Mixinsulin

Mixinsulin består av en blandning mellan måltidsinsulin och basinsulin, oftast ett direktverkande insulin och medellångverkande insulinvariant. 

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!