Sambandet mellan diabetes och hjärt-kärlsjukdom

Hjärt-kärlsjukdomar och diabetes

Ungefär 65 procent av de som drabbas av hjärtinfarkt i Sverige har diabetes eller förstadium till diabetes utan att veta om det. Diabetes är en allvarlig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar och risken att drabbas av dessa komplikationer är 2 till 5 gånger större hos en person med diabetes jämfört med någon utan diabetes.

Hjärt-kärlsjukdomar är ett begrepp som innefattar flera komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt, perifier kärlsjukdom (fönstertittarsjuka) men även småskärlssjuka (dvs. mikrovaskulära komplikationer). Enligt befolkningsstudier från det amerikanska sällskapet för diabetes (ADA) så är diabetes en av de 7 essentiella riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom. Ungefär 70 procent av alla individer som är 65 år eller äldre med diabetes går bort i någon form av hjärtsjukdomar och ca 15 % går bort i stroke.

Diabetes är behandlingsbar riskfaktor, men även när blodsockernivåerna är under kontroll ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och stroke kraftigt. Ju längre du har diabetes, desto större är risken att du kommer utveckla hjärt-kärlsjukdomar. Hjärt-kärlkomplikationer är den vanligaste komplikationen som förknippas med diabetes.

Vad ökar dina risker för hjärtsjukdom eller stroke om du har diabetes?

Forskning visar att klassiska riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar såsom rökning, högt blodtryck, förhöjda blodfetter, stress, övervikt och fetma har en synergistisk effekt hos individer med diabetes. Det är alltså särskilt noggrant att uppmärksamma och behandla riskfaktorer hos individer med diabetes.

Rökning

Rökning ökar din risk att utveckla hjärtsjukdomar. Om du har diabetes är det viktigt att sluta röka eftersom både rökning och diabetes påverkar blodkärlen negativt. Rökning ökar också dina chanser att utveckla andra långsiktiga problem som lungsjukdomar och cancer. Rökning kan också skada blodkärlen i benen och öka risken för infektioner, sår och amputation.

Högt blodtryck

Om du har högt blodtryck, måste ditt hjärta arbeta hårdare för att pumpa blod. Högt blodtryck kan påverka ditt hjärta, skada blodkärlen och öka risken för hjärtinfarkt och stroke, samt småskärlssjuka i ögonbotten och njurarna.

Förhöjda kolesterolnivåer

Kolesterol är en typ av fett som produceras av din lever och finns i ditt blod. Du har två typer av kolesterol i ditt blod: LDL och HDL. LDL kallas ofta för det ”dåliga” kolesterolet som ackumuleras i blodet och täpper till blodkärlen. Höga nivåer av LDL-kolesterol ökar din risk att utveckla hjärtsjukdom. En annan typ av blodfett, triglycerider, kan också öka risken för hjärtsjukdom när nivåerna är högre än vad som rekommenderas.

Fetma och övervikt

Att vara överviktig kan påverka din förmåga att hantera din diabetes och öka risken för många hälsoproblem, inklusive hjärtsjukdomar och högt blodtryck. Om du är överviktig, kommer en hälsosam kostplan med reducerade kolhydrater och kalorier ofta att sänka dina blodsockernivåer och minska ditt behov av mediciner. Bukfetma är särskilt farligt.