Sambandet mellan diabetes och hjärt-kärlsjukdom

3 min läsning

Hjärt-kärlsjukdomar och diabetes

Ungefär 65 procent av de som drabbas av hjärtinfarkt i Sverige har diabetes eller förstadium till diabetes utan att veta om det (pre-diabetes). Diabetes är en allvarlig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar och risken att drabbas av dessa komplikationer är 2 till 5 gånger större hos en person med diabetes jämfört med någon utan diabetes.

Hjärt-kärlsjukdomar är ett begrepp som innefattar flera allvarliga komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt, perifier kärlsjukdom (fönstertittarsjuka) men även småskärlssjuka (dvs. mikrovaskulära komplikationer) ingår i begreppet hjärt-kärlsjukdom. Enligt befolkningsstudier från det amerikanska sällskapet för diabetes (ADA) så är diabetes en av de 7 essentiella riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom. Ungefär 70 procent av alla individer som är 65 år eller äldre med diabetes går bort i någon form av hjärtsjukdom och ca 15 % går bort i stroke.

Diabetes är behandlingsbar riskfaktor, men ju längre du har diabetes, desto större är risken att du kommer utveckla hjärt-kärlsjukdomar och andra komplikationer. Hjärt-kärlkomplikationer är den vanligaste komplikationen som förknippas med diabetes.

Vad ökar risken för hjärtsjukdom och stroke om du har diabetes?

Forskning visar att klassiska riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar såsom rökning, högt blodtryck, förhöjda blodfetter, stress, övervikt och fetma har en synergistisk effekt hos individer med diabetes. Det är alltså särskilt noggrant att uppmärksamma och behandla dessa riskfaktorer hos individer med diabetes. Det är svårt att studera vilka riskfaktorer som bidrar mest till de olika komplikationerna, forskning tyder däremot på att högt blodtryck och rökning är särskilt farligt för hjärtinfarkt och stroke medan höga blodfetter är mer kopplat till hjärtinfarkt.

Rökning

Globalt sett är rökning den enskilt största riskfaktorn för ohälsa och förtida död. Ungefär vart 7:e dödsfall i Sverige är relaterat till tobak. Rökning ökar din risk att utveckla hjärtsjukdomar. Om du har diabetes är det viktigt att sluta röka eftersom både rökning och diabetes påverkar blodkärlen negativt. Rökning ökar också dina chanser att utveckla andra långsiktiga problem som lungsjukdomar och cancer. Rökning kan också skada blodkärlen i benen och öka risken för blodproppar i benen, infektioner, sår och amputation.

Högt blodtryck

Om du har högt blodtryck, måste ditt hjärta arbeta hårdare för att pumpa ut blod till kroppens olika organ. Blodtryck räknas till en av våra stora folksjukdomar, i Sverige har nästan hälften av alla individer i åldersgruppen 65-86 år högt blodtryck. Högt blodtryck har en negativ inverkan på ditt hjärta, skadar blodkärlen och ökar risken för hjärtinfarkt samt stroke. Högt blodtryck bidrar även till utvecklingen av småskärlssjuka (mikrovaskulära komplikationer) i ögonbotten och njurarna. Blodtrycket är som högst när hjärtat drar ihop sig, detta kallas för övertrycket eller det systoliska trycket. När hjärtat vilar mellan sammandragningarna sjunker blodtrycket till en lägre nivå som kallas undertrycket eller det diastoliska blodtrycket på medicinskt språk.

Förhöjda kolesterolnivåer

Kolesterol är nödvändigt för kroppens alla celler men samtidigt kan överdrivna mängder fastna i blodkärlens väggar och leder till vanliga hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, kärlkramp och stroke. Vår lever kan producera kolesterol och därför finns egentligen ingen anledning att äta mer fett. Kolesterol är nödvändigt för cellerna och produktion av hormoner. Du har två typer av kolesterol i ditt blod: LDL och HDL. LDL kallas ofta för det ”dåliga” kolesterolet som ackumuleras i blodet och täpper till blodkärlen. Höga nivåer av LDL-kolesterol ökar din risk att utveckla hjärtsjukdom. En annan variant av blodfett kallas för triglycerider, dessa kan också öka risken för hjärtsjukdom när nivåerna är högre än vad som rekommenderas. HDL anses vara det ”bra” fettet, höga nivåer av HDL är förknippat med lägre risk för komplikationer.

Fetma och övervikt

Att vara överviktig kan påverka förmågan att hantera din diabetes och ökar risken för många hälsoproblem, inklusive hjärtsjukdomar och högt blodtryck. Om du är överviktig, kommer en hälsosam kostplan med reducerade kolhydrater och kalorier ofta att sänka dina blodsockernivåer och minska ditt behov av mediciner. Bukfetma är särskilt farligt.

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!