Småkärlssjuka (mikrovaskulära komplikationer)

3 min läsning

Småkärlssjuka eller mikrovaskulär sjukdom som det heter på medicinskt språk innebär att negativa förändringar uppstår i de mindre blodkärlen i kroppen, inklusive kapillärerna. De vanligaste mikrovaskulära komplikationerna hos personer med diabetes är nervsjukdom (neuropati), njursjukdom (nefropati) och ögonbottensjukdom (retinopati).

Neuropati betyder nervskador som uppstår till följd av mikrovaskulära förändringar i de blodkärlen som förser nerverna med blod, neuropati kan leda till förlust av känsel i underben och fötter. Nefropati innebär att de minsta blodkärlen i njurens ”filtrationssystem” förändras, vilket leder till försämrad filtration i njuren och successiv försämring av njurfunktionen, till slut utvecklar individen njursvikt. Retinopati kallas det tillstånd där blodkärlen i ögonbotten förändras, vilket leder till försämrad syn och blindhet.

Diabetisk njurskada (diabetes nefropati)

Diabetes nefropati är en allvarlig njurkomplikation som ses vid diabetes typ 1 och diabetes typ 2. Ungefär 40 procent av alla personer med diabetes utvecklar så småningom njursjukdom. En mindre andel av de som utvecklar diabetisk njurskada utvecklar till slut njursvikt. Omkring 30 procent av alla personer som påbörjar dialysbehandling i Sverige har diabetes som grundorsak till sin njursvikt. Flera forskare anser att njurskada är den allvarligaste komplikationen vid diabetes eftersom njursvikt är associerad med kraftigt ökad risk för förtida död och andra sjukdomar som hjärtinfarkt och hjärtsvikt.

Hur ställs diagnosen diabetes nefropati?

Diabetisk njurskada utvecklas långsamt och screening är ett av skälen till att sjukdomen upptäcks tidigt. Det första provet som kan påvisa om en person lider av njurskada är mikroalbuminuria. Albumin är ett protein som bildas i levern men utsöndras från njurarna, genom att mäta nivåerna av albumin kan vi bilda oss en uppfattning om hur njurarnas filtrationsförmåga. Utsöndringen av albumin är beroende av kön, muskelmassa och kost. Albuminnivåerna mäts även vid misstanke om andra sjukdomstillstånd.

Riskfaktorer för utveckling av diabetisk njurskada

 • Högt blodsocker (Hyperglykemi)
 • Högt blodtryck (Hypertoni)
 • Proteinläckage (Albuminuria)
 • Höga blodfetter (Hyperlipidemi)
 • Övervikt
 • Rökning
 • Låga blodvärden (Anemi)
 • Urinstämma
 • Diabetes
 • Hög ålder

Diabetes neuropati

Diabetes orsakar förändringar i de minsta blodkärlen som försörjer kroppens minsta nerver med blod, vanligtvis drabbas fötter och underben. En av hypoteserna till varför höga blodsockernivåer bidrar till kärlförändring i de minsta blodkärlen är att socker orsakar inlagring av ämnet sorbitol i nerver och små blodkärl som i sin tur leder till negativa kärlförändringar och nervpåverkan.

Definitionen av neuropati

Neuropati är en nervsjukdom som påverkar sensoriska nerver och ger upphov till följande symptom:

 • Påverkat vibrationssinne
 • Bortfall av värme- och smärtförnimmelser
 • Känselbortfall
 • Domningar
 • Muskelsvaghet

Tillståndet anses vara irreversibelt. I några fall uppstår neuropati i nerver som styr viktiga funktioner, dessa nerver kallas för autonoma nerver eftersom de styr funktioner som hjärtslag, blodtryck, mag-tarmkanal och mycket mer. Vid avancerad neuropati kan de autonoma nerverna drabbas och patienter kan utveckla symptom som svettning efter födointag, blodtrycksfall eller oregelbundna hjärtslag.

Utredning av neuropati

 • Kontrollera riskfaktorer som långtidsblodsocker (HbA1c), njurprover (s-kreatinin), vitamin B12, folat, S-metylmalonat, homocystein och sköldkörtelprover
 • Andra hälsoundersökningar som EKG, ortostatiskt prov och ventrikelskintigrafi (mäter magsäckens tömningshastighet) kan påvisa störningar i autonoma nervsystemet

Diabetesretinopati

Diabetesretinopati betyder att kärlen i ögats näthinna skadats på grund av diabetes. Högt blodsocker och högt blodtryck kan påverka blodkärlen i hela kroppen men i näthinnan finns små blodkärl som är särskilt känsliga för högt blodsocker. Vid diabetesretinopati uppstår kärlförändringar som påverka syretillförsel till vissa delar av näthinnan, ibland uppstår ”mikroinfarkter” som hämmar blodflödet i de minsta kärlen och i vissa fall spricker blodkärlen och blödningar uppstår.

Symptom vid diabetesretinopati

I början ger diabetesretinopati inga symptom, därav är det viktigt att personer med diabetes typ 1 eller diabetes typ 2 går på regelbundna ögonbottenkontroller. Förändringarna i näthinnan kan upptäckas tidigt och behandlas innan de orsakat några skador.

Följande symptom kan uppstå vid diabetesretinopati

 • Dimsyn
 • Du ser blixtar i utkanten av synfältet
 • Olika objekt uppstår i synfältet som punkter, streck eller ringar
 • Vanligtvis uppstår mörka delar i synfältet, uppfattas som en gråaktig eller mörk skugga

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!