Stroke

5 min läsning

Stroke är samlingsnamnet på det tillstånd som uppstår när en del av hjärnvävnaden inte får syretillförsel pga försämrat blodflöde till det området i hjärnan. Syrebristen uppstår vanligtvis till följd av en blodpropp i hjärnans blodkärl, detta kallas för hjärninfarkt eller ischemisk stroke på medicinskt språk. Syrebrist uppstår även vid hjärnblödning, tillståndet innebär att ett blodkärl spricker inne i hjärnan, detta kallas för hemorragisk stroke.

Den vanligaste orsaken till stroke är åderförfettning (ateroskleros) som leder till bildning av fettplack i hjärnans blodkärl, dessa fettplack spricker precis som i hjärtats blodkärl och då uppstår en blodpropp. Den här typen av hjärninfarkt står för cirka 85 procent av alla stroke medan hjärnblödning står för resterande fall. Olyckligtvis nog drabbas oftast de blodkärlen i hjärnan som är störst och viktigast för hjärnans blodförsörjning. Även de små blodkärlen som ligger djupt inne i hjärnan kan drabbas av blodkärlsskador, dessa skador beror framför allt på högt blodtryck. Individer med diabetes har 2 till 5 gånger ökad risk för stroke.

Symptom vid stroke

F.A.S.T är ett akronym för fyra enkla symptom som varje person bör lära sig för att identifiera stroke, dels för att identifiera sina egna symptom men även hjälpa andra individer som upplever symptom som vid stroke ute på gatan.

F – ”Face dropping”

Detta innebär att ansiktsmusklerna blir svaga eller stela, även känseln kan påverkas. Oftast påverkas muskulaturen på ena ansiktshalvan vilket leder till att den drabbade sidan hänger nedåt. Om personen i fråga inte kan frivilligt aktivera musklerna i ena halvan av ansiktet så bör man kontakta sjukvården.

A – ”Arm weakness”

Innebär att ena armen blir svag och hänger, fråga om individen kan röra sin arm eller hand frivilligt. Om den påverkade kroppsdelen inte svarar och ter sig annorlunda så bör man fundera över att kontakta sjukvård. Även känseln kan påverkas, ibland kan domningar och känselbortfall uppstå.

S – ”Speak”

Betyder att personen inte kan tala som vanligt. Detta beror antingen på att musklerna som styr talet är påverkade av hjärninfarkten eller att de hjärnområdet som uppfattar tal och språk är påverkade, vilket leder till att personen talar osammanhängande och blir svår att förstå. Be hjärna personen upprepa en mening för att avgöra om talet är påverkat. De delar av hjärnan som styr musklerna för talet i ansikte och hals skiljer sig från de hjärnområden som uppfattar tal och språk.

T – ”Time to call 911”

Detta är ett uttryck för att kalla på ambulans omgående om du misstänker att en person drabbats av hjärninfarkt (stroke). Även om symptomen försvinner efter en kort stund och personen blir helt återställd så bör man kontakta sjukvård och bli undersökt av läkare.

Det finns flera specifika symptom för stroke men för personer utan medicinsk utbildning så är F.A.S.T en bra metod för att avgöra om det finns misstanke om stroke och det räcker för att kontakta akutsjukvården.

Hjärninfarkt (ischemisk stroke)

En infarkt i hjärnan orsakas av en blodpropp som täpper till något av hjärnans blodkärl och stoppar eller kraftigt hämmar blodförsörjningen till de hjärnområden som normalt får sitt blod via det blodkärlet. När hjärnan inte får tillräckligt med blod uppstår syrebrist i området och nervcellerna kan inte fungera normalt. Om blodflödet uteblir under en längre tid så dör nervcellerna i den del av hjärnan som berörs. Redan efter några timmar uppstår en infarkt i området, vilket innebär att skadan är skedd och området kommer att genomgå ärrläkning inom kort.

Blodproppar i hjärnan

Blodproppar som bildas i andra delar av hjärt-kärlsystemet kan också leda till hjärninfarkt, dessa blodproppar bildas på särskilda platser, exempelvis i hjärtat där det sedan transporteras med blodet till den plats där de slutligen ger symptom. Blodproppar som bildas i hjärtat eller andra delar av kärlträdet transporteras med blodet upp i hjärnans kärlträd tills blodkärlet blir för litet för blodproppen och då fastnar den. Detta kallas för embolus på medicinskt språk. Personer med diabetes har ökad risk för embolus från exempelvis hjärta.

Hjärnblödning (hemorragisk stroke)

Hjärnblödningar varierar i storlek precis som hjärninfarkt men är oftast allvarliga komplikationer som kräver intensivvård. Det förekommer även inre blödningar som är mindre i storlek och det är inte alltid en person uppvisar tydliga symptom som vid stroke, vilket gör att de inte kommer i kontakt med sjukvården. Hjärnblödningar medför också symptom som vid stroke, precis som blodproppar. Blodet som läcker ut i hjärnan, eller i det vätskefyllda hålrum som omger hjärnan. Det ökade trycket i hjärnan påverkar nervcellerna och dessutom så upphör ju blodflödet till det hjärnområdet som försörjs av det trasiga blodkärlet.

Det finns två olika typer av hjärnblödning (hemorragisk stroke och subaraknoidalblödning)

Hemorragisk stroke är en variant av hjärnblödning som kan uppstå av flera olika skäl men den vanligaste orsaken till hemorragisk stroke är att ett blodkärl blir försvagat på grund av faktorer som åderförfettning, högt blodtryck eller högt blodsocker. En hemorragisk stroke har i princip samma symptom som en blodpropp men kan även medföra symptom som huvudvärk, illamående, kräkningar och även medvetslöshet. Dödsfall är vanligare hos personer som drabbas av hjärnblödning än de med hjärninfarkt.

Subaraknoidalblödning är en annan sorts hjärnblödning som vanligtvis uppstår till följd av försvagad kärlvägg i hjärnans blodkärl, detta kallas för aneurysm, i flera fall beror det på en medfödd kärlmissbildning eller svaghet i kärlväggen. Vid subaraknoidalblödning uppkommer blödningen i av hjärnhinnans lager vilket leder till att blödningen blir mer omfattande. Den här hjärnblödningen är mer vanlig hos yngre individer än äldre.

Ett tidigt varningstecken för stroke

Det finns en annan form av stroke som kallas TIA (transitorisk ischemisk attack). TIA är vanligt och individer med diabetes har högre risk att drabbas av både stroke och TIA än individer utan diabetes. Tillståndet beskrivs som en en övergående attack där blodflödet i något av hjärnans blodkärl har stoppats men blodflödet har återställts så pass snabbt att hjärnvävnaden inte skadats.

Symptomen vid TIA påminner om de som uppstår vid en hjärninfarkt men de pågår bara i några minuter till någon timme och symptomen skall alltid gå tillbaka helt inom ett dygn. TIA är en varningssignal på att individen har särskilt ökad risk att drabbas av en hjärninfarkt under de första dygnen. Individer med symptom som vid hjärninfarkt bör alltid tolka detta som en stroke ta sig till sjukhus snabbt för att få behandling.

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!