Sulfonylurea och meglitinider

1 min läsning

Behandling med insulinfrisättande läkemedel

Sulfonylurea och Meglitinider är två läkemedelsgrupper som används för behandling av förhöjda blodsockernivåer vid typ 2 diabetes. Dessa läkemedel sänker blodsockervärdet genom att stimulera bukspottkörteln (pankreas) till att frisätta mer insulin.

Dessa läkemedel har en god effekt på blodsockernivåerna och kan sänka långtidsblodsocker (HbA1c) i storleksordningen 1 – 1.5 procent, vilket motsvarar 10 – 15 mmol/mol. Den biologiska effekten motsvarar det som ses vid behandling med metformin och andra tablettbehandlingar men risken för hypoglykemi är större vid högre doser med dessa preparat.

Hur dessa läkemedel verkar för att minska sockernivåerna i blodet

  • Ökar frisättning av insulin från beta-cellerna i bukspottkörteln
  • Förstärker känsligheten för insulin i kroppen
  • Dessa läkemedel upphör att fungera efter ett par år (terapisvikt), vilket troligtvis beror på att insulindepåerna i bukspottkörteln tagit slut. Bristande insulindepåer i beta-cellerna i bukspottkörteln är en central komponent vid diabetes typ 2.

Biverkningar

Risken för blodsockerfall minskar om du tar medicinen i samband med födointag. Personer som använder dessa läkemedel under flera år utvecklar så småningom en blygsam viktuppgång.

Andra biverkningar innefattar

  • Illamående
  • Kräkningar
  • Ljuskänslighet
  • Hudutslag

För dig som använder dessa läkemedel är det viktigt att kontrollera ditt blodsocker mer regelbundet och alltid ha med sig flera sockerbitar eller alternativa snabba kolhydrater för att häva ett blodsockerfall om det uppstår.

Läkemedelspreparat inom denna klass

Sulfonylurea

  • Glipizid (Mindiab)
  • Glibenklamid (Daonil)
  • Glimepirid (Amaryl)

Meglitinider

  • Repaglinid

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!