Symptom och behandling vid ketoacidos

1 min läsning

Ketoacidos eller ketos

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan ketoacidos och ketos. När blodsockernivåerna stiger och förblir obehandlade kommer socker (glukos) att successivt byggas upp i blodet och dina celler kommer att sakna bränsle. Vid ett sådant tillstånd kommer cellerna att vända sig till fett som biobränsle. När dina celler använder fett istället för glukos för att utvinna energi så produceras en biprodukt från processen som heter ketoner.

När ketoner stiger i blodet kan individer med diabetes utveckla en komplikationer som heter diabetes ketoacidos (DKA), ett potentiellt livshotande tillstånd som uppstår när blodet blir för surt till följd av ketoner. Personer utan diabetes kan tolerera vissa nivåer av ketoner i blodet, detta kallas ketos men de utvecklar inte ketoacidos eftersom deras kroppar fortfarande kan använda glukos och insulin korrekt. Ketoacidos är en nödsituation som i princip bara drabbar individer med diabetes och kräver omedelbar behandling.

Du bör kontakta akut läkarvård om du upplever något av följande tecken eller symptom:

  • Fruktig luktande andedräkt
  • Kallsvettig
  • Illamående och kräkningar
  • Muntorrhet
  • Andningssvårigheter
  • Svaghetskänsla
  • Buksmärtor
  • Hjärtklappningar
  • Förvirring
  • I extrema fall kan koma uppstå

Blodsockernivåer varierar under dagen. Blodsockret stiger vanligtvis efter en måltid, särskilt om maten innehåller stora mängder kolhydrater, exempelvis som bröd, potatis eller pasta. Om ditt blodsocker är konsekvent högt bör du kontakta din läkare och diskutera eventuella behandlingsmetoder och hur du ska förbättra din hantering av diabetes.

Behandling mot ketoacidos

Vid diabetes ketoacidos är det enkelt att korrigera blodsocker genom att tillföra insulin, detta leder till att produktionen av ketoner upphör och blodsockernivåerna minskar. Vid svårare fall krävs sjukhusvård där man tillför natriumbikarbonat till blodet för att höja pH-värdet till en normal nivå. Samtidigt ger man personen en hel del vätska, salter (elektrolyter) och även kontinuerligt insulin för att långsamt minska blodsockret.

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!