Symptom som uppstår vid diabetes

2 min läsning

Symptom på diabetes varierar beroende på hur högt ditt blodsocker är. De symptom som en person med diabetes upplever innan de utvecklar sjukdomen skiljer sig inte särskilt mycket från de symptom som en individ med dåligt kontrollerad diabetes kan uppleva. Vid typ 1 diabetes tenderar symtomen att uppstå relativt snabbt och vara svårare.

Olika symtom på diabetes typ 1 och typ 2

 • Ökad törst
 • Regelbunden urination
 • Extrem hunger
 • Oförklarlig viktminskning
 • Närvaro av ketoner i urinen (ketoner är en biprodukt som ackumuleras när muskler och fett bryts ned eftersom det inte finns tillräckligt med insulin)
 • Trötthet
 • Irritabilitet
 • Suddig syn
 • Svårläkta sår
 • Frekventa infektioner
 • Yrsel
 • Mörka hudpartier oftast i hudveck och armhålor (acanthosis nigricans)
 • Söt- eller acetondoftande andedräkt
 • Stickningar i händer och fötter
 • Illamående
 • Bröstsmärtor, stickningar i bröstkorgen

Symptom vid diabetes beror vanligtvis på förändringar i blodsockernivåer. Högt blodsocker (hyperglykemi) och blodsockerfall (hypoglykemi) är två stora problem inom diabetesvården och inträffar regelbundet hos människor med både diabetes typ 1 och typ 2.

Hyperglykemi delas in i två huvudtyper:

 • Fastande hyperglykemi: Vid fastade hyperglykemi har en person som inte ätit eller druckit i minst 8 timmar blodsockernivåer som är högre än 7.2 mmol/L.
 • Postprandiell hyperglykemi: Detta innebär att blodsockernivåerna är högre än 10 mmol/L 2 timmar efter att du har ätit. Personer utan diabetes har sällan blodsockernivåer över 7.8 mmol/L efter en måltid.

Individer med typ 2-diabetes och kraftigt förhöjda blodsockernivåer kan utveckla ett potentiellt dödligt. Sjukdomstillståndet kallas hyperglykemiskt hyperosmolärt icke-ketotiskt syndrom (HHNS). Initialt ökar urinproduktionen men minskar sedan, urinen blir därefter väldigt mörk och personen blir uttorkad.

Ditt blodsocker kan stiga om du

 • Hoppa över eller glömmer ditt insulin eller annan tablettbehandling mot diabetes
 • Konsumerar stora mängder kolhydrater
 • Har en pågående infektion
 • Lider av annan sjukdom
 • Är stressad
 • Är inaktiv eller tränar mindre

Tidiga tecken på högt blodsocker är följande

 • Ökad törst
 • Huvudvärk
 • Koncentrationssvårigheter
 • Suddig syn
 • Trötthetkänsla
 • Viktminskning
 • Ökad urinering

Högt blodsocker kan på lång sikt orsaka

 • Förändrad andedräkt
 • Yrsel och kräkningar
 • Andfåddhet
 • Muntorrhet
 • Svaghetskänsla
 • Förvirring
 • Koma
 • Buksmärtor
 • Nervskador i fötter och ben.
 • Skador i ögonen-, njuren-, hjärnan- och hjärtats blodkärl

Lågt blodsocker (Hypoglykemi)

Hypoglykemi är ett tillstånd som uppstår vid mycket låga blodsockernivåer (blod-glukos), kroppens huvudsakliga energikälla.

Akuta blodsockerfall kan uppstå på grund av felaktigheter vid diabetesbehandling, höga insulindoser eller tablettbehandling kan leda till kraftiga minskningar i blodsocker. Det finns en mängd olika tillstånd som kan orsaka lågt blodsocker utöver behandlingsrelaterad hypoglykmi.

Akuta blodsockerfall kräver omedelbar behandling. Behandlingen erfordrar snabba steg för att normalisera blodsockernivåerna antingen med energirik föda- eller drycker eller med mediciner. Långtidsbehandlingen kräver att man identifierar och behandlar den bakomliggande orsaken till hypoglykemi.

Symtom på blodsockerfall

Om blodsockernivån blir för låg kan följande symptom uppstå:

 • En oregelbunden hjärtrytm
 • Trötthet
 • Blek hud
 • Skakningar
 • Ångest
 • Svettningar
 • Hungerkänsla
 • Irritabilitet
 • Stickande känsla runt munnen

Om blodsockernivåerna fortsätter att minska eller om tillståndet inte normaliseras kan ytterligare symptom uppstå:

 • Förvirring, onormalt beteende eller båda
 • Visuella störningar, såsom suddig syn
 • Kramper
 • Förlust av medvetandet
 • Personer med svår hypoglykemi kan verka som om de är berusade

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!