Tabletter mot diabetes

8 min läsning

Individer med diabetes typ 2 har förhöjda sockernivåer i blodet. Kroppen kan inte ta upp socker från blodet på grund av nedsatt insulinkänslighet och generellt låga insulinnivåer till följd av bristande insulinproduktion i bukspottkörteln. Syftet med läkemedelsbehandling vid diabetes är att sänka sockernivåerna i blodet för att undvika akuta och kroniska komplikationer, exempelvis hyperglykemi, hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt.

Personer med typ 2 diabetes skall även träna regelbundet och äta en hälsosam kost. Ökad fysisk aktivitet och kostförändringar är minst lika viktiga som läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes, vissa hävdar att träning och kost är viktigare än tablettbehandling. Flera studier visar att drastiska livsstilsförändringar kan normalisera blodsockervärdet och i vissa fall slipper personen med typ 2 diabetes att äta tabletter eftersom det räcker med livsstilsförändringar.

Olika läkemedelsgrupper vid behandling av diabetes typ 2

 • Läkemedel som stimulerar frisättningen av insulin 
 • Läkemedel som ökar känsligheten för insulin
 • PPAR-gamma agonister
 • Läkemedel som fördröjer upptaget av kolhydrater från tarmen
 • DPP4-antagonister
 • GLP-1 agonister
 • Läkemedel som ökar utsöndringen av socker (glukos) i urinen

Nedanstående stycken innehåller översiktlig information om preparat ur varje läkemedelsgrupp

Läkemedel som ökar frisättningen av insulin

 • Glibenklamid
 • Daonil
 • Euglucon
 • Preparat som tillhör läkemedelsgrupperna DPP4-hämmare, GLP1-analoger, Sulfonylurea och Amylin

Dessa läkemedel stimulerar bukspottkörteln till att frisätta mer insulin. Det finns flera olika preparat som tillhör denna läkemedelsgrupp.

Biverkningar: Plötsliga blodsockerfall (hypoglykemier). Besvär med mag-tarmkanalen (gastrointestinala besvär). 

Kontraindikationer: Allvarlig lever- eller njursjukdom. Läkemedlet bör sättas ut om personen drabbats av en bakteriell blodinfektion (sepsis).

Läkemedel som ökar insulinkänsligheten 

Metformin är ett unikt läkemedel som ökar insulinkänsligheten i muskler och levern samtidigt som det minskar produktionen av socker (glukos) i levern och leder till mindre upptag av socker från tarmen. Metformin har alltså tre unika effekter som leder till lägre sockernivåer i blodet. Metformin är förstahandspreparat vid typ 2 diabetes eftersom det har en bevisad positiv effekt på hjärt-kärlsjukdomar och leder inte till någon viktförändring.

Kontraindikationer: Personer med typ 2 diabetes som har allvarlig lever- eller njursjukdom bör överväga annat preparat än metformin. Personer med alkoholism, svår hjärtsvikt eller kronisk lungsjukdom bör inte heller behandlas med metformin. Individer med typ 2 diabetes som är äldre än 80 år bör vara försiktiga med användning av metformin och pröva andra diabetesläkemedel.

PPAR-gamma agonister

Pioglitazon är ett läkemedel som förbättrar sockernivåerna i blodet genom att förstärka känsligheten för insulin i olika vävnader. PPAR-gamma är ”molekylen” som detta läkemedel verkar genom, ämnet stimulerar cellerna och förstärker deras känslighet för insulin.

Pioglitazon ges oftast som tillägg för personer med typ 2 diabetes som inte uppnår tillräckligt goda blodsockervärden av sulfonylurea eller metformin. Dessa läkemedel framkallar inga plötsliga blodsockerfall på egen hand.

Biverkningar: Vätskeansamling kan bidra till utvecklingen av hjärtsvikt. Leverprover måste kontrolleras när behandlingen påbörjas och behandlingen är associerad med minimal viktuppgång.

Kontraindikationer: Personer med typ 2 diabetes som har dålig leverfunktion eller hjärtsvikt bör inte starta behandling med dessa läkemedel.

Läkemedel som fördröjer kolhydratupptaget från tarmen

Detta läkemedel hämmar ett protein i tarmen (alfa-glukosidas) som leder till försämrat upptag av kolhydrater (glukos) från födan. 

Biverkningar: Flera upplever ökad gasbildning, men symptomen minskar om personen äter mindre snabba kolhydrater och börjar med låga doser för att sedan öka dosen successivt.

Kontraindikation: Allvarlig njursvikt

DPP4-antagonister

 • Sitagliptin (Januvia)
 • Vildagliptin (Galvus)
 • Saxagliptin (Onglyza)
 • Linagliptin (Trajenta)

DPP4-hämmare bromsar nedbrytningen av GLP-1, ett hormon (inkretiner) som frisätts i tunntarmen i samband med måltid. GLP-1 stimulerar bukspottkörteln till att utsöndra mer insulin. Inkretiner har även andra effekter i kroppen, exempelvis tidig mättnadskänsla.

Biverkningar: Illamående. Återkommande infektions i övre luftvägar och bihålor.

Kontraindikationer: Äldre individer och ungdomar skall inte behandlas med dessa läkemedel.

GLP-1 agonister

 • Exenatid (Byetta och Bydureon)
 • Lixisenatide (Lyxumia)
 • Dulaglitide (Trulicity)
 • Liraglutide (Victoza)
 • Semaglutide (Ozempic)

GLP-1 analoger är ett långverkande hormon som härmar kroppens naturliga GLP-1. Läkemedlet stimulerar bukspottkörteln till att frisätta mer insulin och hämmar frisättning av ett annat hormon som heter glukagon. Glukagon leder till stegring av blodsocker.

Biverkningar: Besvär med mag-tarmkanalen såsom diarré, illamående och kräkningar. Biverkningar uppstår när du påbörjar behandlingen men går över efter ett kort tag. 

Kontraindikation: Patienter med gravt nedsatt leversjukdom bör inte behandlas med GLP-1 analoger.

Läkemedel som ökar utsöndringen av socker (glukos) i urinen

 • Dapagliflozin (Forxiga)
 • Kanagliflozin (Invokana)
 • Empagliflozin (Jardiance)
 • Kanagliflozin (Invokana)
 • Empagliflozin (Jardiance)

De läkemedel som ökar utsöndringen av socker i urinen kallas för SGLT2-hämmare eftersom de hämmar ett specifikt protein i njuren som leder till ökad utsöndring av glukos. Samtidigt som du kissar ut socker så förlorar du även mycket vätska. De minskade vätskevolymerna är i många fall positivt för personer med typ 2 diabetes.

SGLT2-hämmare orsakar inga akuta blodsockerfall på egen hand och vid nedsatt njurfunktion så minskar läkemedlet effektivitet.

Biverkningar: Infektioner i underliv hos män och kvinnor, urinvägsinfektion och ökad urinering är relativt vanliga biverkningar vid behandling med SGLT2-hämmare. Mer sällsynta men allvarliga biverkningar innefattar njursvikt, lågt blodtryck, rubbade salthalter (elektrolyter) i blodet, svåra urinvägsinfektioner och vätskeförluster.

Kontraindikation: Patienter med allergier mot ämnet SGLT2-hämmare som reagerar med allergisk reaktion bör inte använda medicinen. Personer med allvarlig njursvikt eller dialys bör inte använda SGLT2-hämmare.

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Senaste av Blog