Vad är diabetes?

1 min läsning

Diabetes – en hormonsjukdom som påverkar sockernivåerna i kroppen

Diabetes är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som har gemensamt att den som får sjukdomen utvecklar högt blodsocker. Individer med diabetes har förhöjda sockernivåer i blodet (blodsocker). Den kemiska benämningen på socker är glukos och blodsocker är detsamma som blodglukos. Att få diagnosen diabetes innebär att man behöver lära sig nya termer men det är enkelt och dessutom viktigt för att kunna ta hand om sig på bästa sätt.

Det finns flera typer av diabetes med olika bakomliggande orsaker. Den gemensamma nämnaren för alla former av diabetes är att sjukdomen leder till högt blodsocker.

Den medicinska termen för socker är glukos.

Individer utan diabetes har en stringent reglering av blodsocker, blodsockernivåerna upprätthålls av kroppen inom ett smalt intervall, denna snäva reglering kallas för glukoshomeostas på medicinskt språk. Insulin och glukagon är två olika hormoner som ständigt reglerar sockernivåerna i blodet, insulin sänker blodsockret, medan glukagon höjer det.

Blodsocker

I människokroppen samarbetar flera biologiska system (bukspottkörteln, levern, skelettmuskler, hjärna, njurar, olika hormoner och fettvävnad) för att kontinuerligt reglera sockernivåerna i blodet. De biologiska system som reglerar sockernivåerna i blodet fungerar inte normalt hos individer med diabetes. Högt blodsocker är skadligt på kort och lång sikt, högt blodsocker orsakar nämligen skador i kroppens blodkärl och organ såsom hjärta, njurar, hjärna och ögon. Målsättningen med behandling är därför att hålla blodsockret nere, utan att riskera att blodsockret blir alldeles för lågt, eftersom det är både obehagligt och riskabelt.

Diabetestyper

Ungefär 500,000 svenskar har diabetes. Av dessa har cirka 85-90% typ 2 diabetes, därefter är typ 1 diabetes och graviditetsdiabetes de vanligaste diabetestyperna. Dessutom finns cirka 150,000 individer i Sverige som har diabetes utan att veta om det (dessa har typ 2 diabetes).

Dr Araz Rawshani

Araz Rawshani är leg.läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!