Komplikationer som orsakas av diabetes

1 min läsning

Diabetesrelaterade komplikationer delas in i två huvudgrupper, nämligen akuta– och kroniska komplikationer. Risken för komplikationer är lägre hos individer med välkontrollerad diabetes. Akuta komplikationer uppstår vanligtvis till följd av plötsliga fluktuationer i blodsocker såsom akut blodsockerfall (hypoglykemi) eller blodsockerstegring (hyperglykemi). Akuta komplikationer drabbar vanligtvis personer med typ 1 diabetes eftersom de är mer känsliga för snabba svängningar i blodsockret.

Akuta komplikationer

Akuta komplikationer inkluderar följande tillstånd: akut blodsockerfall (hypoglykemi), akut blodsockerstegring (hyperglykemi), diabetes-inducerad koma och två ytterligare tillstånd som på medicinskt språk heter ketoacidos och hyperosmolär hyperglykemi. Alla akuta komplikationer är kopplade till plötsliga förändringar i blodsockernivåer. Flera av dessa komplikationer är kopplade till feldosering av insulin (självinducerad hypoglykemi) som innebär att en person med typ 1 diabetes får i sig för mycket insulin vilket resulterar i blodsockerfall.

Kroniska komplikationer

Kroniska komplikationer innefattar i första hand mikrovaskulära– och makrovaskulära komplikationer. Mikro- och makrovaskulära komplikationer beror på skadliga förändringar i kroppens blodkärl. Makrovaskulära diabeteskomplikationer utgörs framför allt av hjärtinfarkt, stroke, högt blodtryck, hjärtsvikt och kärlsjukdom i benen. Mikrovaskulära komplikationer innebär skador i de små blodkärlen, dessa skador är typiska för personer med diabetes och liknar de kärlförändringar som kan uppkomma hos personer med högt blodtryck. Mikrovaskulära komplikationer innefattar: nedsatt syn (retinopati) pga ögonbottenskador, nervtrådsskada (neuropati) och njurskador (nefropati).

Övriga komplikationer vid diabetes

Hudkomplikationer

  • Bakteriella hudinfektioner – Follikulit, karbunkel, nagelinfektioner, hordeolum (ögonlocksinfektion)
  • Svampinfektioner – oftast på tår, fingrar, ljumske, under bröst, runt munnen eller armhåla
  • Klåda – uppstår till följd av svampinfektion, torr hud eller dålig blodcirkulation i hudområdet.
  • Acanthosis nigricans – mörka hudpartier
  • Allergiska reaktioner
  • Xanthomatosis – Ett tillstånd som vanligtvis drabbar personer med typ 1 diabetes som har förhöjda blodfetter

Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom

Diabetes kan på sikt bidra till utvecklingen av andra riskfaktorer som i sin tur ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Personer med diabetes som har dålig blodsockerkontroll har ökad risk för att utveckla dessa riskfaktorer. De kroniska riskfaktorer som personer med diabetes kan utveckla är följande: högt blodtryck, höga blodfetter, fetma/övervikt och nedsatt njurfunktion

Dr Araz Rawshani

Araz Rawshani är leg.läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!