Vad är prediabetes?

1 min läsning

Prediabetes är ett förstadie till typ 2-diabetes som fastställs genom att kontrollera ett blodsockerprov. Antingen har personen ett högt fasteblodsocker, som mäts på morgonen efter ett antal timmars fastande eller att blodsockernivåerna generellt ligger lite högt. En individ med prediabetes upplever oftast inga symptom och vet inte att de så småningom kommer att utveckla en manifest typ 2-diabetes sjukdom.

Prediabetes kan förebyggas och i många fall reverseras till det normala genom en sund livsstil med förbättrade matvanor, ökad fysisk aktivitet, viktminskning och rökstopp. Symptomen på prediabetes liknar de vid typ 2-diabetes. Ungefär 10-15% av befolkningen i Sverige uppfyller kriterierna för prediabetes och cirka 40% av alla individer med prediabetes utvecklar typ 2-diabetes. Diagnosen för prediabetes är följande: Förhöjt blodtryck, förhöjda blodfetter, övervikt/fetma, låg fysisk aktivitet och förhöjt fasteblodsocker eller nedsatt sockertolerans.

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!