Vad händer vid dåligt behandlad diabetes?

1 min läsning

De komplikationer och hälsoproblem som uppstår vid obehandlad diabetes skiljer sig mellan diabetes typ 1 och typ 2. Om en individ med typ 1-diabetes inte får sitt insulin kommer det relativt fort uppstå syraförgiftning i blodet, detta är ett potentiellt livsfarligt tillstånd som heter ketoacidos på medicinskt språk. En individ med typ 2-diabetes går oftast obehandlad i flera år innan sjukdomen upptäcks. De vanliga följdsjukdomarna vid obehandlad typ 2-diabetes är de kroniska komplikationerna som delas in i mikro- och makrovaskulära komplikationer.

Vid mikrovaskulära komplikationer uppstår farliga kärlförändringar i de små blodkärlen som försörjer kroppen med syrerikt blod och energi. Dessa komplikationer förekommer framför allt i ögonbotten där de orsakar synnedsättning (retinopati), i njurarnas filtreringssystem som på lång sikt leder till njursvikt (nefropati) och påverkan på de små nerverna (neuropati). Makrovaskulära komplikationer innebär åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdom såsom hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt.

Vid obehandlad eller dåligt behandlad diabetes så stiger sockernivåerna i blodet, detta tillståndet kallas för hyperglykemi. Hyperglykemi är vanligt hos flera individer med diabetes som ständigt ligger precis över det normala referensintervaller för blodsockernivåer. Symptomen för hyperglykemi är följande: 1. Trötthet 2. Ökad törst 3. Täta urinträngningar och stora urinmängder 4. Dimsyn 5. Muntorrhet och torra slemhinnor 6. Ökad andningsfrekvens och ansträngd andning 7. Förlängd läkningstid för sår 8. Viktnedgång

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!