Vad orsakar diabetes typ 1 och typ 2?

3 min läsning

Diabetes är en sjukdom som påverkar ämnesomsättningen (metabolismen) i kroppen. Både diabetes typ 1 och diabetes typ 2 uppstår till följd av en ohälsosam livsstil och vår arvsmassa (gener). En ohälsosam livsstil är framför allt förknippat med typ 2 diabetes, låg fysisk aktivitetsnivå och dåliga matvanor leder till viktuppgång och sedermera diabetes. För diabetes typ 1 är samspelet mellan arv och miljö mycket mer komplicerat och till stor det okänt. Vi vet egentligen inte varför vissa personer får typ 1 diabetes. Däremot vet vi att de allra flesta med typ 2 diabetes har fått sjukdomen till följd av övervikt och ohälsosam livsstil.

Arvsmassa (genetik) och diabetes

De två senaste decennierna har forskare intensivt undersökt människans arvsmassa (genetik) i hopp om att identifiera den delen av vårt DNA som orsakar diabetes. I dagsläget känner vi till flera unika delar i vår arvsmassa (150 unika gener) som är associerade med ökad risk för diabetes, dessa gener är tämligen vanliga i befolkningen. En del individer bär på flera av dessa ”riskgener”. Ju fler sådana riskgener en person bär på, desto större är risken att man utvecklar diabetes någon gång under ens livstid. Detta gäller både typ 1 och typ 2 diabetes, även om själva mekanismen bakom dessa sjukdomar är mycket olika. I kliniska praxis brukar läkare sällan undersöka en patients arvsmassa för att ta undersöka om en person bär på riskgener för diabetes, istället frågar sjukvårdspersonal om du har nära släktingar med diabetes. Har du släktingar med diabetes typ 1 eller diabetes typ 2 så skall du vara särskilt noggrann med att träna regelbundet, äta hälsosamt och undvika viktuppgång.

Diabetes typ 1

Typ 1 diabetes har tidigare kallats barn- och ungdomsdiabetes men det är inte bara barn och ungdomar som insjuknar i typ 1 diabetes. Sjukdomen kan även debutera i vuxen ålder. Vid typ 1 diabetes kommer insjuknandet på några veckor med symptom som ökad törst, stora urinmängder, trötthetskänsla, ökad hunger, viktnedgång och allmän sjukdomskänsla. Vid typ 1 diabetes angriper och förstör kroppens immunsystemet de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln (pankreas) vilket på sikt leder till total insulinbrist.

Denna bilden visar hur immunförsvarets celler tillverkar antikroppar som sedan fäster till beta-cellerna. Antikropparna lockar andra immunceller och dessa celler döda beta-cellerna. Då kan man inte längre tillverka insulin och man får typ 1 diabetes.
Denna bilden visar hur immunförsvarets celler tillverkar antikroppar som sedan fäster till beta-cellerna. Antikropparna lockar andra immunceller och dessa celler döda beta-cellerna. Då kan man inte längre tillverka insulin och man får typ 1 diabetes.

I dagsläget vet man inte varför vårt immunförsvar attackerar bukspottkörteln som tillverkar insulin. Den mest populära teorin är att en eller flera virusinfektioner triggar den autoimmuna reaktion som leder till diabetes typ 1. Forskare tror att vårt egna immunsystem aktiveras av misstag och angriper de bukspottkörteln. Så småningom förstör immunsystemet alla celler i bukspottkörteln som innehåller insulin, vilket leder till insulinbrist. Typ 1 diabetes är ett kroniskt tillstånd som kräver livslång behandling med insulin. Diabetessymtom uppstår vanligen när en individ förlorat ca 80% av alla sina insulinproducerande celler i bukspottkörteln.

Diabetes typ 2

Typ 2 diabetes kallades tidigare för åldersdiabetes och drabbar vanligtvis individer som är äldre än 40 år, men idag insjuknar även yngre personer, förmodligen till följd av den växande fetmaepidemin. Typ 2 diabetes är en sjukdom som beror på många faktorer, precis som vid typ 1 diabetes så påverkar både ärftlighet och miljöfaktorer risken att utveckla typ 2 diabetes.

Diabetes typ 2 är en metabol sjukdom där kroppens förmåga att frisätta hormonet insulin försämras, dessutom producerar bukspottkörteln inte tillräckligt med insulin och kroppens celler förlorar sin känslighet för insulin, så kallad insulinresistens. Insulinresistens är associerat med fler sjukdomar än diabetes såsom högt blodtryck, förhöjda blodfetter och övervikt. Vid typ 2 diabetes förekommer i princip ingen autoimmun reaktion mot de insulinproducerande cellerna såsom vid typ 1 diabetes. Personer med nydebuterad typ 2 diabetes har vanligtvis en liten mängd insulinproducerande celler kvar i bukspottkörteln. Typ 2 diabetes kan vara latent i många år och obemärkt förstöra blodcirkulationen bland annat i hjärta och fötter.

Till skillnad från typ 1 diabetes så är det möjligt att förhindra eller skjuta upp insjuknandet i typ 2 diabetes genom att tillämpa livsstilsförändringar. Effektiva livsstilsförändringar är viktnedgång, ökad träning och nyttiga kostvanor som resulterar i ökad muskelmassa leder till ökad känslighet för insulin som i sin tur förbättrar sockernivåerna i blodet. Det finns en rad faktorer som spelar in, exempelvis övervikt, stillasittande livsstil, dåliga matvanor, stress, cigarrettrökning och även hög ålder ökar risken att utveckla typ 2 diabetes.

Dr Araz Rawshani

Araz Rawshani är leg.läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!