Val av tablettbehandling vid diabetes

2 min läsning

Läkemedelsbehandling för blodsockerkontroll vid typ 2 diabetes

Metformin är förstahandsval vid behandlingen av typ 2 diabetes, om inga kontraindikationer föreligger, exempevisl kraftigt nedsatt njurfunktion. I samband med att en person får diagnosen typ 2 diabetes bestämmer läkare och patient ett individualiserat målvärde för långtidsblodsocker (HbA1c).

Vanligtvis brukar den behandlande läkare ordna med återbesök inom 3-6 månader för att utvärdera effekten av metformin och livsstilsförändringar (fysisk aktivitet och kost). I de fall där patienten inte uppnår tillfredställande långtidsblodsocker adderar man ett läkemedel från någon av de tillgängliga läkemedelsgrupperna. 

Kombinationer av diabetesläkemedel som inte rekommenderas

  • DPP4-hämmare och GLP-1 analoger borde inte kombineras eftersom de minskar sockernivåerna i blodet genom liknande mekanismer. Att erbjuda två eller flera behandlingar som verkar på ungefär samma sätt potentierar blodsockerminskningen och kan bidra till plötsliga blodsockerfall (hypoglykemier).
  • Sulfonylurea och meglitinider borde inte heller kombineras. 

Typ 2 diabetes beskrivs som en progressiv sjukdom av läkare och forskare, detta innebär att blodsockermetabolismen försämras över tid. Det finns flera hypoteser som försöker besvara den bakomliggande orsaken till att blodsockernivåerna stiger successivt. Anledningen tros vara att den egna produktionen och frisättningen av insulin försämras, dessutom utvecklar kroppen en mer uttalad insulinresistens som bidrar till höga blodsockervärden. Dessa tre komponenter tillsammans med övervikt och fetma anses vara de främsta orsakerna till diabetes typ 2.

Det finns flera läkemedel som kan erbjudas utöver metformin. Vid val av läkemedel måste läkaren ta hänsyn till individens förutsättningar och samsjuklighet. I många fall börjar man behandlingen av diabetes försiktigt och under kontrollerade omständigheter, sjukvårdspersonal och patient samarbetar kontinuerligt för att minska sockernivåerna i blodet och förbättra andra metabola faktorer. Detta uppnås genom att regelbundet kontrollera blodsocker-, kostvanor-, grad av fysisk aktivitet- och användning av läkemedel. Dessa faktorer är viktiga för att avgöra hur sockermetabolismen fungerar hos varje individ, och används flitigt för att bestämma om man behöver addera ytterligare tablettbehandling vid diabetes typ 2.

Vägledande faktorer för tillägg av läkemedel utöver metformin

  • Om individen har manifest hjärt-kärlsjukdom
  • Individer med hjärtsvikt och diabetes bör diskutera användning av SGLT2-hämmare med sjukvården
  • Uttalad fetma
  • Kraftigt nedsatt njurfunktion är en kontraindikation för metformin
  • Behandling med antipsykotiska läkemedel
  • Låg insulinproduktion
När metformin inte är tillräckligt bör man överväga följande
behandlingar vid diabetes typ 2.
Överväg behandling med SGLT2-hämmare eller GLP1-analoger för
personer med typ 2 diabetes och manifest hjärt-kärlsjukdom,
exempelvis hjärtinfarkt och stroke.
Empagliflozin, Kanagliflozin
Liraglutid
Individer med typ 2 diabetes och hjärtsvikt borde erbjudas
SGLT2-hämmare. Denna läkemedelsgrupp är särskilt effektiv för
patienter med diabetes och hjärtsvikt.
Empagliflozin, Kanagliflozin
Individer med typ 2 diabetes och uttalad fetma borde pröva
GLP-1 analoger, SGLT2-hämmare eller Akarbos som tillägg utöver
metformin
Liraglutid, Exenatide,
Dulaglutide Empagliflozin,
Kanagliflozin Glucobay
Individer med kraftigt nedsatt njurfunktion borde avsluta behandlingen med metformin och pröva DPP4-hämmare eller insulinSitagliptin, Linagliptin
Lämpligt insulin
Personer som inte uppnår tillfredställande blodsockernivåer trots olika
kombinationer av diabetesläkemedel har troligtvis en avancerad
diabetessjukdom med låg produktion av insulin och uttalad
insulinresistens. 
Dessa individer bör behandlas med dagliga injektioner av insulin

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!