Vätskebrist och diabetes

1 min läsning

Individer med diabetes har ökad risk för vätskebrist. Detta beror framför allt på att förhöjda blodsockernivåer leder till ökad urinering (du kissar mer) som så småningom resulterar i mindre vätskevolymer i kroppen. Anledningen till att höga blodsockernivåer leder till ökad urinering beror på att våra njurar försöker ta bort en del av sockeröverskottet i blodet genom att producera mer urin, denna process kommer även leda till att vatten minskar i blodbanan. Det är därför vi tenderar att bli mer törstiga när blodsockernivåer stiger för högt. Vätskevolymen i blodbanan stiger om du dricker mer vatten, men om vätskebristen inte korrigeras genom ökat vätskeintag så kompenserar kroppen genom att ta vätska från cellerna. Alla celler i kroppen kan via olika mekanismer registrera exakt hur mycket vätska det är i blodbanan och om det är för lite så tömmer cellerna sin egna ”vätska” ut till blodbanan för att kompensera vätskebristen. Detta sker även hos personer utan diabetes men förhöjda eller kraftigt varierande sockernivåer gör att detta blir betydligt mer vanligt hos personer med diabetes.

Symptom på vätskebrist hos personer med diabetes

 • Törst
 • Huvudvärk
 • Muntorrhet
 • Yrsel
 • Trötthet
 • Mörkfärgad urin
 • Andfåddhet

Symtom på allvarlig vätskebrist

 • Lågt blodtryck
 • En svag puls och/eller snabb hjärtslag
 • Förvirring

Orsaker och bidragande faktorer till vätskebrist

 • Otillräckligt vätskeintag
 • Varmt väder
 • Ansträngande träning
 • Höga blodsockernivåer
 • Alkohol
 • Diarré
 • Kräkningar

Behandling av vätskebrist

Vätskebrist kan behandlas genom att ökat intag av vatten. Vatten är idealiskt eftersom det inte har något extra socker. Om vätskebristen är svår behöver du medicinsk hjälp. Vid allvarlig uttorkning behövs oftast vätskeersättning med salter (elektrolyter), detta ges enbart på sjukhus och på vissa primärvårdscentraler.

Vätskebrist och ketoacidos

Hos personer med diabetes kan uttorkning vara ett symptom på mycket höga blodsockernivåer. Hos personer med insulinberoende diabetes kan ketoner stiga till farliga nivåer om blodsockernivåerna är förhöjda.

Kombinationen av förhöjda ketonnivåer (ketoacidos) och samtidig vätskebrist kan vara särskilt farlig och kan leda till diabetes koma om det inte behandlas omgående. Individer med insulinberoende diabetes rekommenderas att testa halten av ketoner i blodet om blodsockernivåer stiger över 15 mmol/l.

Vätskebrist och förhöjda blodsockernivåer uppstår även hos de med typ 2 diabetes. Om blodsockernivåerna stiger till så höga nivåer som 40 mmol/l så kan den fruktade komplikationen hyperosmolärt hyperglykemisk icke-ketotisk syndrom uppstå och detta kräver omedelbar sjukhusvård.

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!