Vilka andra faktorer är viktiga vid diabetes?

1 min läsning

Din risk att utveckla diabetes beror på en kombination av miljöfaktorer och ärftlighet. Även om det inte går att ändra faktorer som ålder och ärftlighet så är det möjligt att ändra livsstilsfaktorer såsom kostvanor, fysisk aktivitetsnivå och andra metoder som leder till viktnedgång. Att ändra på livsstilsfaktorer kan reducera din risk att utveckla diabetes typ 2 men också förbättra sjukdomstillståndet hos personer som redan har diabetes.

Du är mer benägen att utveckla typ 2 diabetes om du uppfyller något av följande alternativ:

  • Är 45 år eller äldre
  • Har en familjehistoria med diabetes
  • Har högt blodtryck eller blodfettsrubbningar
  • Har en historia med graviditetsdiabetes
  • Foster med låg- eller hög födelsevikt
  • Låg fysisk aktivitetsnivå
  • Polycystisk äggstockssyndrom
  • Rökning är förknippad med en högre risk för typ 2 diabetes
  • Mental ohälsa är förknippad med ökad risk för diabetes. Vissa läkemedel för psykiatriska sjukdomar är förknippade viktökning och blodsockersvängningar
  • Om du har sömnstörningar kan det bidra till ökad risk för typ 2 diabetes

Kvinnor kan också minska risken att utveckla graviditetsdiabetes genom att äta hälsosamt, hålla sig aktiv och kontrollera sin kroppsvikt innan och under graviditeten.

Vad orsakar en stegring av blodsocker?

Lite träning och dåliga matvanor, särskilt kolhydratrik diet kan leda till att blodsockernivåerna stiger. Även mediciner som steroider (kortison) och anti-psykotiska mediciner kan påverka dina blodsockernivåer. Långvarig smärta, menstruationsperioder och andra hormonella sjukdomar kan också orsaka stegringar av blodsockret.

Vad orsakar minskningar i blodsocker?

Personer med diabetes som använder insulin kan utveckla blodsockerfall om de inte får i sig tillräckligt med mat eller för få kolhydrater. Du kan även utveckla blodsockerfall om du har för mycket insulin i blodet. Att dricka alkohol, särskilt på tom mage kan leda till att blodsockret minskar. Individer med diabetes som använder insulin och inte tränar regelbundet kan utveckla blodsockerfall om de plötsligt tränar intensivt eftersom din kropp blir känsligare mot insulin under en kort period efter träning.

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!