Olika typer av diabetes

Det finns flera varianter av diabetes. Den vanligaste diabetesformen är typ 2-diabetes, som ofta föregås av ett sjukdomstillstånd som heter pre-diabetes (förstadium till diabetes). Den näst vanligaste diabetesformen är troligtvis typ 1-diabetes som är vanligare bland barn och ungdomar.

Graviditetsdiabetes

Under graviditeten utsöndrar moderkakan (placenta) hormoner som kan minska kroppens egna känslighet för insulin vilket resulterar i en temporär insulinresistens och förhöjda blodsockernivåer. Kvinnor som utvecklar graviditetsdiabetes har ökad risk för att utveckla typ 2-diabetes i framtiden. Ungefär 3-5% av alla graviditeter resulterat i graviditetsdiabetes.

LADA (Latent Autoimmune Diabetes of Adulthood)

LADA (Latent Autoimmune Diabetes of Adulthood) är en annan diabetesform som liknar typ 1-diabetes men utvecklas oftast under vuxenlivet. LADA utvecklas långsamt, symptomen och insjuknandet liknar det som ses vid typ 2-diabetes och därför feldiagnostiseras ofta LADA och misstas för typ 2-diabetes. LADA är en autoimmun sjukdom vilket betyder att kroppens egna immunförsvar angriper och förstör de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln. Man räknar med att cirka 10 procent av alla som utvecklar diabetes efter 35 års ålder har LADA.

MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young)

En annan diabetesvariant heter MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young), sjukdomen utvecklas oftast innan 25 års ålder och är ärftlig, symptomen liknar de vid typ 2-diabetes och individen behöver oftast ingen insulinbehandling. MODY beror på mutationer i arvsmassan som leder till försämrad frisättning av insulin, nedsatt insulinproduktion eller en oförmåga hos bukspottskörteln att registrera blodsockernivåerna. Det finns 6 kända ärftliga varianter av MODY.

Type 3-diabetes

Typ 3-diabetes är en relativt ny term som används för att beskriva neurodegenerativa sjukdomar (Demens, oftast Alzheimer’s sjukdom) som troligtvis beror på nedsatt insulinkänslighet. Individer med typ 2-diabetes och nedsatt insulinkänslighet har enligt vissa studier 50–65% ökad risk för att utveckla Alzheimers.

Brittle diabetes

En annan diabetesvariant är labil diabetes som på engelska kallas för Brittle Diabetes, vilket innebär svårkontrollerad typ 1-diabetes. Dessa individer utvecklar ofta kraftiga svängningar i blodsockernivåer som orsakar symptom och komplikationer. Det finns flera tänkbara orsaker till Brittle Diabetes såsom psykologiska besvär som stress och depression och störningar i matsmältningen pga nervskador från diabetes.

Sekundär diabetes

En omfattande grupp av diabetesformer kallas för sekundär diabetes och innefattar flera olika sjukdomar som oftast leder till skador på bukspottskörteln, exempelvis cystisk fibros, pankreatit, steroidinducerad diabetes, cancer i bukspottskörteln och endokrina sjukdomar (Cushing’s syndrom)