Olika typer av diabetes

1 min läsning

Det finns flera varianter av diabetes. Den vanligaste diabetesvarianten är typ 2 diabetes, som ofta föregås av ett sjukdomstillstånd som heter pre-diabetes (förstadium till diabetes). Den näst vanligaste diabetesformen är troligtvis typ 1 diabetes som är vanligare bland barn och ungdomar. I vissa befolkningsstudier är typ 1 diabetes lika vanligt som graviditetsdiabetes.

Graviditetsdiabetes

Under graviditeten utsöndrar moderkakan (placenta) hormoner som minskar moderns egna känslighet för insulin vilket resulterar i en temporär insulinresistens och förhöjda blodsockernivåer hos mamman, även fostret påverkas negativt av graviditetsdiabetes. Kvinnor som utvecklar graviditetsdiabetes har ökad risk för att utveckla typ 2 diabetes i framtiden. Ungefär 3-5% av alla graviditeter resulterar i graviditetsdiabetes.

LADA (Latent Autoimmune Diabetes of Adulthood)

LADA (Latent Autoimmune Diabetes of Adulthood) är en diabetesvariant som liknar typ 1 diabetes eftersom kroppens immunsystem attackerar bukspottkörteln, men sjukdomen utvecklas ofta under vuxenlivet till skillnad från typ 1 diabetes. LADA utvecklas långsamt, symptomen och insjuknandet liknar det som ses vid typ 2 diabetes och därför feldiagnostiseras ofta LADA och misstas för typ 2 diabetes. LADA är en autoimmun sjukdom vilket betyder att kroppens egna immunförsvar angriper och förstör de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln. Forskningsstudier visar att cirka 10 procent av alla som utvecklar diabetes efter 35 års ålder har LADA.

MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young)

MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young) är en annan diabetesvariant som oftast utvecklas innan 25 års ålder med en stark ärftlighets komponent. Symptomen liknar de som ses vid typ 2 diabetes och patienten behöver oftast ingen insulinbehandling. MODY beror på mutationer i vårt DNA som leder till försämrad frisättning av insulin, nedsatt insulinproduktion eller en oförmåga hos bukspottskörteln att registrera sockernivåerna i blodet. Bukspottkörteln frisätter hormoner och proteiner (enzymer) för ämnesomsättning men fungerar även som en socker ”termostat” som känner av koncentrationen av socker (glukos) i blodet. Det finns 6 kända ärftliga varianter av MODY.

Typ 3 diabetes

Typ 3 diabetes är en relativt ny term som används för att beskriva neurodegenerativa sjukdomar (demens, oftast Alzheimer’s sjukdom) som troligtvis beror på nedsatt insulinkänslighet. Individer med typ 2 diabetes och nedsatt insulinkänslighet har enligt vissa studier 50–65% ökad risk för att utveckla Alzheimers.

Svårkontrollerade diabetes (”Brittle diabetes”)

En annan diabetesvariant är labil diabetes som på engelska kallas för Brittle Diabetes, vilket innebär svårkontrollerad typ 1 diabetes. Dessa individer utvecklar ofta kraftiga svängningar i blodsockernivåer som orsakar symptom och komplikationer. Det finns flera tänkbara orsaker till Brittle Diabetes såsom psykologiska besvär, stress, depression och störningar i matsmältningen pga nervskador från diabetes.

Sekundär diabetes

En omfattande grupp av diabetesformer kallas för sekundär diabetes och innefattar flera olika sjukdomar som oftast leder till skador på bukspottskörteln, exempelvis cystisk fibros, pankreatit, steroidinducerad diabetes, cancer i bukspottskörteln och endokrina sjukdomar (Cushing’s syndrom)

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!