Ketoacidos och koma

Ketoacidos är ett mycket allvarligt tillstånd som kan leda till koma eller till och med död. Tillståndet måste behandlas omedelbart och som regel krävs intensivvård på sjukhus.

Kroppens celler behöver energi för att kunna utföra sina uppgifter. Energin kommer i första hand från socker, i form av glukos. De allra flesta celler i kroppen är beroende av insulin för att kunna ta upp glukos. Det innebär att cellerna måste först få insulin för att de sedan skall kunna ta upp glukos. När vi äter mat så tillverkar bukspottkörteln insulin som hamnar i blodet. Insulinet sprids i hela kroppen så att alla cellerna kan ta upp glukos som finns i maten.

Om man saknar insulin, eller har kraftig brist på insulin, så kan inte cellerna ta upp glukos. När cellerna inte får glukos så använder de istället fett som bränsle. När cellerna förbränner fett så bildas ketoner (ketonkroppar). Ketoner är alltså ämnen som bildas när fett bryts ner. Tyvärr är ketoner sura, vilket gör att kroppen blir sur (pH sjunker).

Höga koncentrationer av ketoner leder till ketoacidos

Eftersom ketoner är sura så blir kroppen mer sur när koncentrationen av ketoner stiger i blodet. Den medicinska termen för att kroppen blir sur är ”acidos”. Ketoacidos innebär helt enkelt att man får acidos pga höga nivåer ketoner i blodet.

Vem drabbas av ketoacidos?

De absolut flesta som drabbas av ketoacidos är de med typ 1 diabetes. Detta förklaras av att personer med typ 1 diabetes saknar insulin eller så har de kraftig brist på insulin. Personer med typ 2 diabetes drabbas mycket sällan av ketoacidos, även om det förekommer. Det har rapporterats att personer med typ 2 diabetes som äter strikt lågkolhydratkost (ketogen kost) har drabbats av ketoacidos men detta torde vara mycket ovanligt.

Vilka orsaker finns det till ketoacidos?

 • Brist på insulin
  • Personer som har typ 1 diabetes måste använda insulinsprutor för att tillföra kroppen insulin. Om sprutorna tar slut, eller om man glömmer använda dem, eller om man använder för lite insulin, så får man brist på insulin. Detta kan leda till ketoacidos.
  • Om man inte känner till att man har typ 1 diabetes så har man insulinbrist eftersom bukspottkörteln inte tillverkar tillräckligt med insulin.
  • Vid sjukdom (oavsett vilken typ av sjukdom, t ex en infektion med feber) så ökar kroppens insulinbehov. Då behöver man alltså mer insulin än normalt. Sådana situationer kan leda till ketoacidos hos personer som har diagnostiserad typ 1 diabetes, liksom de som ännu inte vet att de har typ 1 diabetes.
 • Brist på mat och dryck
  • Om man inte äter mat så börjar kroppen bryta ner fett och då stiger ketonkoncentrationen i kroppen.

Vilka symptom ger ketoacidos?

Ketoacidos utvecklas gradvis. Det kan ta flera dagar eller till och med veckor. Inte sällan kan man bli diagnostiserad med typ 1 diabetes i samband med ketoacidos. Det är viktig att tänka på att när man börjar kräkas så är tillståndet mycket akut och man måste omedelbart tillkalla ambulans.

Symptom på ketoacidos

Tidiga symptom

 • Man är mycket törstig och torr i munnen.
 • Man kissar mycket och ofta.
 • Man har högt blodsocker
 • Man har mycket ketoner i urinen. Man kan mäta ketoner i urinen med urinstickor!

Symptom som kommer senare

 • Man är trött hela tiden
 • Huden är torr
 • Illamående, kräkningar, buksmärtor (ont i magen)
 • Svårigheter att andas (andnöd)
 • Andedräkten luktar fruktigt
 • Förvirring och koncentrationssvårigheter

Mycket sena symptom

 • Koma och medvetslöshet

Observera att man idag kan använda vanliga urinstickor för att upptäcka om man har mycket ketoner i urinen. Med dessa kan du snabbt upptäcka ketoacidos. Du kan fråga din vårdgivare om dessa urinstickor. Stickorna bör användas när blodsockret stiger över 15 mmol/L.

För dig som har typ 1 diabetes

Tala med din vårdgivare angående hur du skall göra när du upptäcker ketoner på urinstickan. Om det rör sig om lite ketoner så kan du försöka korrigera tillståndet genom att korrigera blodsockret (sänka blodsockret). Detta skall endast göras om du är skicklig och trygg i hantering av insulin. Vid höga koncentrationer ketoner i urinen bör du alltid höra av dig till din vårdgivare, liksom om du är osäker på hur du skall sänka blodsockret på ett säkert sätt.

Får jag träna med ketoner i blodet?

Nej. Ketoner i blodet och högt blodsocker förvärras av fysisk ansträngning och kan leda till ketoacidos.

Allt om typ 2 diabetes: orsaker, symptom, behandling, kost & vägledning

Typ 2 diabetes Typ 2 diabetes är vår tids största hälsoproblem Typ 2 diabetes är sannolikt vår tids största hälsoproblem. Idag har ungefär 500 miljoner människor typ 2 diabetes och denna siffra beräknas stiga till 600 miljoner år 2035. Cirka 400 tusen svenskar har diabetes och av dessa har cirka 90% typ 2 diabetes. Det…

Läs mer

Retinopati och ögonsjukdomar: diabetes och synnedsättning

Retinopati och synnedsättning vid diabetes Våra ögon är egentligen en del av hjärnan. Man kan säga att ögat och synnerven (bild nedan) är en framskjuten del av hjärnan. Ögat träffas av ljus från omgivningen och när ljuset når ögats näthinna så omvandlas ljus till elektriska signaler som skickas (via synnerven) till hjärnan. I hjärnan tolkas signalerna…

Läs mer

Insulinets historia och utveckling

Insulin är livsviktigt för personer med typ 1 diabetes. Tack varje möjligheten att tillverka insulin kan personer med typ 1 diabetes leva ett långt och hälsosamt liv. Många med typ 2 diabetes blir också beroende av insulin efter ett antal års sjukdom. Här följer en kort resumé av insulinets fascinerande historia. 1869 Paul Langerhans är…

Läs mer

”Inget tillsatt socker” innebär inte att det är hälsosamt

Forskare från University of Toronto undersökte över 3000 livsmedel med syfte att klargöra om livsmedel som var märkt med ”Inget tillsatt socker” eller ”Mindre socker” var bättre än övriga livsmedel. Man konstaterade att dessa livsmedel hade lägre sockerhalt än motsvarande produkt utan den märkningen, men det innebar inte nödvändigtvis att produkten var hälsosam, eftersom många av…

Läs mer

Neuropati (nervskador) vid diabetes

Neuropati (nervskador): diabetes orsakar perifer och autonom neuropati Vad är nervsystemet och nerver? Nervsystemet består av hjärnan, ryggmärgen och nervtrådar. Hjärnan lagrar minne, koordinerar våra rörelse, reglera hormoner och tolka sinnesintryck från bland annat ögonen och öronen. Hjärnan fortsätter faktiskt ner längs ryggen i form av ryggmärgen. Från ryggmärgen avgår nervtrådar som färdas ut i…

Läs mer

Artificiell pankreas

Artificiell pankreas Människans bukspottkörtel, som på medicinskt språk kallas pankreas, är fantastisk. Den känner av när blodsockret stiger och frisätter då insulin till blodomloppet. Insulin är ett hormon som gör att kroppens celler kan ta upp druvsocker som finns i maten och som är kroppens primära bränsle. Men bukspottkörteln kan även utsöndra glukagon, som är ett…

Läs mer

Kalorisnål kost, måltidsersättningar och hur man går ner i vikt

Kalorisnål kost för att gå ner i vikt Kalorisnål mat innebär att man minskar den totala mängden kalorier (energi) i maten). Med kalorisnål mat äter man cirka 1000 till 1400 kcal per dag. Tanken bakom den kalorisnåla dieten är att skapa negativ energibalans, dvs man skall äta färre kalorier än man förbränner under en dag,…

Läs mer

Kontinuerlig mätning av blodsocker (CGM)

Kontinuerlig glukosmätning (CGM) Att kunna mäta blodsockret var som helst och när som helst med en blodsockermätare har revolutionerat livet för personer med diabetes. Alla med typ 1 diabetes och många med typ 2 diabetes har bärbara blodsockermätare, med vilka man sticker sig själv i fingret och analyserar blodsockret i en droppe blod som förs…

Läs mer

Gå ner i vikt: en guide till kost och viktnedgång

Gå ner i vikt: jakten på den perfekta kosten för att må bra, förebygga övervikt, fetma & diabetes Under de senaste decennierna har förekomsten av övervikt, fetma och typ 2 diabetes ökat lavinartat i Sverige och resten av världen. Övervikt är den starkaste riskfaktorn för typ 2 diabetes. Dessutom orsakar övervikt leversjukdom, kranskärlssjukdom (åderförfettning i hjärtat),…

Läs mer

LCHF för nybörjare och proffs: komplett guide

LCHF (low carb high fat): en komplett, vetenskaplig och smakrik guide Numera finns hundratals svenska bloggar som engagerar sig i LCHF och andra variantar av lågkolhydratkost. För cirka 15 år sedan var LCHF (lågkolhydratkost) föraktat av den medicinska professionen. Detta beror på att LCHF innebär att man äter mycket fett och mindre kolhydrater. Anledningen till…

Läs mer
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Nyhetsbrev från Diabetes.nu

Få senaste nytt, information, guider & mycket mer

Something went wrong. Please check your entries and try again.

Allt om diabetes, i din inkorg

Gå med i nyhetsbrevet och ta del av våra diabetesguider, e-böcker, recept mm.