//

Ketoacidos

2 min läsning

Ketoacidos och koma

Ketoacidos är ett mycket allvarligt tillstånd som kan leda till koma eller till och med död. Tillståndet måste behandlas omedelbart och som regel krävs intensivvård på sjukhus. Kroppens celler behöver energi för att kunna utföra sina uppgifter. Energin kommer i första hand från socker, i form av glukos. De allra flesta celler i kroppen är beroende av insulin för att kunna ta upp glukos. Det innebär att cellerna måste först få insulin för att de sedan skall kunna ta upp glukos. När vi äter mat så tillverkar bukspottkörteln insulin som hamnar i blodet. Insulinet sprids i hela kroppen så att alla cellerna kan ta upp glukos som finns i maten.

Om man saknar insulin, eller har kraftig brist på insulin, så kan inte cellerna ta upp glukos. När cellerna inte får glukos så använder de istället fett som bränsle. När cellerna förbränner fett så bildas ketoner (ketonkroppar). Ketoner är alltså ämnen som bildas när fett bryts ner. Tyvärr är ketoner sura, vilket gör att kroppen blir sur (pH sjunker).

Höga koncentrationer av ketoner leder till ketoacidos

Eftersom ketoner är sura så blir kroppen mer sur när koncentrationen av ketoner stiger i blodet. Den medicinska termen för att kroppen blir sur är ”acidos”. Ketoacidos innebär helt enkelt att man får acidos pga höga nivåer ketoner i blodet.

Vem drabbas av ketoacidos?

De absolut flesta som drabbas av ketoacidos är de med typ 1 diabetes. Detta förklaras av att personer med typ 1 diabetes saknar insulin eller så har de kraftig brist på insulin. Personer med typ 2 diabetes drabbas mycket sällan av ketoacidos, även om det förekommer. Det har rapporterats att personer med typ 2 diabetes som äter strikt lågkolhydratkost (ketogen kost) har drabbats av ketoacidos men detta torde vara mycket ovanligt.

Vilka orsaker finns det till ketoacidos?

  • Brist på insulin
    • Personer som har typ 1 diabetes måste använda insulinsprutor för att tillföra kroppen insulin. Om sprutorna tar slut, eller om man glömmer använda dem, eller om man använder för lite insulin, så får man brist på insulin. Detta kan leda till ketoacidos.
    • Om man inte känner till att man har typ 1 diabetes så har man insulinbrist eftersom bukspottkörteln inte tillverkar tillräckligt med insulin.
    • Vid sjukdom (oavsett vilken typ av sjukdom, t ex en infektion med feber) så ökar kroppens insulinbehov. Då behöver man alltså mer insulin än normalt. Sådana situationer kan leda till ketoacidos hos personer som har diagnostiserad typ 1 diabetes, liksom de som ännu inte vet att de har typ 1 diabetes.
  • Brist på mat och dryck
    • Om man inte äter mat så börjar kroppen bryta ner fett och då stiger ketonkoncentrationen i kroppen.

Ketoacidos utvecklas gradvis. Det kan ta flera dagar eller till och med veckor. Inte sällan kan man bli diagnostiserad med typ 1 diabetes i samband med ketoacidos. Det är viktig att tänka på att när man börjar kräkas så är tillståndet mycket akut och man måste omedelbart tillkalla ambulans.

Dr Araz Rawshani

Araz Rawshani är leg.läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!