Avd 1, Handengeriatriken

Akutgeriatrisk medicinavdelning med direktintag dygnet runt Välkommen till Handengeriatriken. På Handengeriatriken finns våra två slutenvårdsavdelningar, avdelning 1 och 3. De är en del av Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB. Handengeriatriken erbjuder ett unikt vårdkoncept genom den helhetssyn

Mer

Avd 11, Stockholms Sjukhem Geriatrik Bromma

Avdelning 11 på Stockholms Sjukhem Geriatrik Bromma är en allmängeriatrisk avdelning med speciell kompetens inom vård och rehabilitering för patienter med besvär i muskler och skelett, till exempel efter en höftledsoperation eller

Mer

Avd 12, Stockholms Sjukhem Geriatrik Bromma

Avdelning 12 på Stockholms Sjukhem Geriatrik Bromma är en allmängeriatrisk vård- och rehabiliteringsavdelning med specialistkunskap om åldrandets sjukdomar. All vård och rehabilitering sker i team tillsammans med dig som patient. I teamen

Mer

ASIH, Södertälje Sjukhus AB

ASIH står för Avancerad Sjukvård i Hemmet och är en vårdform som gör det möjligt att, trots svår sjukdom, vara kvar i sitt eget hem. ASIH erbjuder avancerad hemsjukvård till dig som

Mer

Akutgeriatrisk avdelning 13

Vårdavdelning 13 har 18 vårdplatser. Hos oss vårdas patienter äldre än 65 år med multisjuklighet eller med benskörhetsfraktur. Vi utgår inte från en diagnos utan ser till helheten hos patienten och försöker

Mer

Akutgeriatrisk avdelning 26A, Sundsvall

Vårdavdelning specialiserad för äldre personer med många sjukdomar, och som blir akut sjuka. Läkarna är geriatriska specialister.Läkare kan lägga in patienter direkt på avdelningen under kontorstid. Kontakta ansvarig geriatriker. Information till patienter

Mer

Akutgeriatriska kliniken

För helhetssyn och för beaktande av den äldre patientens specifika behov arbetar vi i team, som består av läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, apotekare och sekreterare. En stor del av verksamheten

Mer