Aleris Medilab Vällingby

Aleris Medilab har en ny ägare, SYNLAB Group. Här hittar du information om Medilabs verksamhet: www.medilab.se Mer om SYNLAB Group www.synlab.com På Medilab Vällingby erbjuder vi snabb och patientnära laboratoriemedicinsk diagnostik. Vi utför olika

Mer

Aleris Medilab Ekerö

Aleris Medilab har en ny ägare, SYNLAB Group. Här hittar du information om Medilabs verksamhet: www.medilab.se Mer om SYNLAB Group www.synlab.com På Medilab Ekerö erbjuder vi snabb och patientnära laboratoriemedicinsk diagnostik. Vi utför

Mer

Aleris Medilab Huvudsta

Aleris Medilab har en ny ägare, SYNLAB Group. Här hittar du information om Medilabs verksamhet: www.medilab.se Mer om SYNLAB Group www.synlab.com På Medilab Huvudsta erbjuder vi snabb och patientnära laboratoriemedicinsk diagnostik. Vi utför olika

Mer

Adina Hälsans Vårdcentral Nol, Nol

Du är välkommen att kontakta oss om du blir sjuk eller får ett annat hälsoproblem. Vår vårdcentral är godkänd av Västra Götalands Regionen. Vår verksamhet kännetecknas av god tillgänglighet och flexibilitet. Tillsammans

Mer

Achima Care Uddevalla vårdcentral, Uddevalla

Läkare med specialitet inom allmänmedicin. Distriktsköterska, Specialsköterskor i diabetes och astma/KOL, Psykosocial verksamhet, Barnhälsovård, Fotvårdsterapeut med inriktning medicinsk fotvård, Vaccinationsmottagning, Rökavvänjning, Hälsoundersökningar. Vid behov av rådgivning och/eller sjukvårdande behandling när vårdcentralen är

Mer