Browsing: Ultraljudsverksamhet

Vi utför datortomografi, magnetkameraundersökningar, konventionell röntgen samt ultraljud. För samtliga undersökningar behövs remiss.Vi har drop-in (ingen tidsbeställning) för skelett- och…

Vi utför undersökningar med konventionell röntgen samt ultraljud. För samtliga undersökningar behövs remiss.Vi har drop-in (ingen tidsbeställning) för skelett- och lungröntgen…

Vi utför undersökningar med magnetkamera, datortomografi, konventionell röntgen samt ultraljud. För samtliga undersökningar behövs remiss.Drop-in (ingen tidsbeställning) för skelett- och…

Vi utför undersökningar med datortomografi, magnetkamera, konventionell röntgen (skelett- och lungröntgen) och ultraljud. För samtliga undersökningar behövs remiss.Drop-In (ingen tidsbeställning) för…