Välkommen till Diabetes Sverige

Sveriges största sida för diabetes söker Sveriges bästa health partners

WHO 2021 (World Health Organization)

“Diabetes är fortsatt det största hotet mot folkhälsa globalt.”

Samarbeta med Diabetes Nu, Medliv & Dialiv

Ett lönsamt samarbete

200,000 besökare/mån

Maximal exponering, så du syns

Hög vetenskaplig trovärdighet

45,000 i nyhetsbrevet

Våra kanaler

Vi riktar oss mot personer som behöver hjälp med hälsa och livsstil

Väx med oss

Vi når tusentals svenskar varje dag, direkt via webb, mobilappar och nyhetsbrev. Vår målgrupp är omsorgsfullt identifierad och söker aktivt information och hjälp avseende hälsa och livsstil.

Vad gör vi?

Hej!

Diabetes Nu, Medliv och Dialiv är syskon med många gemensamma drag. De strävar alla mot att förbättra hälsa och livsstil för hundratusentals svenskar vars livslängd och livskvalitet är hotad av kronisk sjukdom och ohälsosam livsstil. Vi som startade dessa kanaler är läkare och forskare. Idag är Diabetes Nu störst i Sverige och vi har förmånen att tala direkt till personer med diabetes, i hela Sverige. Vi vill höja kunskapsnivån om sjukdom, hälsa och livsstil. Vi strävar efter att uppmuntra individen till att bli mer delaktig i sin egen framgång. Detta gör vi genom våra kanaler och mobilappar. Vi arbetar evidensbaserat, vilket innebär att alla råd och rekommendationer ska vara grundade i vetenskap och/eller beprövad erfarenhet. Vi tror att lönsamhet är viktigt för att kunna verka långsiktig och effektivt.

Vi söker er som…

Vi söker företag och organisationer som vill förbättra livet för personer med diabetes. Ni säljer varor eller tjänster som diabetiker har nytta och glädje av. Tekniska produkter, förbrukningsvaror, medicinteknisk utrustning, livsmedel och aktiviteter är exempel på sådana varor och tjänster. Vi önskar att ni tillhandahåller era produkter till ett rabatterat pris till våra användare, alternativt bjuder våra användare på uppstart av prenumeration av era varor och tjänster.

Vad får ni?

Vår styrka ligger i vår räckvidd och våra besökare och användares vilja i att investera i sin hälsa. Vi erbjuder er intensiv marknadsföring i alla våra kanaler, mot alla våra användare och ger er således möjlighet att exponera er och öka försäljningen.

Partnerskap: Guld

Ni exponeras intensivt i alla våra kanaler.

Partnerskap: Premium

Ni exponeras intensivt i alla våra kanaler och i nyhetsbrev och i Diabox som är en prenumerationsprodukt.

Bara marknadsföring

Om ni enbart vill använda våra mediakanaler för att exponera er kan vi erbjuda intensiv marknadsföring för att exponera produkter, tjänster och rekrytera patienter till undersökningar och studier. Här följer fyra alternativt:

1. Rekrytering av patienter

Vi kan accelerera er rekrytering av patienter med diabetes till kliniska studier och undersökningar. Pris beror på upplägg, omfattning och intensitet. Kontakta oss på hej@diabetes.nu.

2. Content marketing (Native Advertisement)

Företaget författar en artikel, vilken kan diskutera en tjänst/produkt som företaget erbjuder. Innehållet måste vara evidensbaserat i den mån det är möjligt. Företaget står för författandet av text, illustrationer och/eller video. Innehållet publiceras under 24 månader på diabetes.nu. Författaren/författarnas affiliering till företaget skall framgå i slutet av artikeln. Företaget får använda en produktlänk i brödtexten. Artikeln kommer vara tillgänglig på samma villkor som alla andra artiklar på diabetes.nu, och därmed också vara sökbar via sökmotorer. Minsta tillåtna längd är 1 A4-sida text, exklusive bilder och referenser. Max 5 native-artiklar / företag årligen. Texten måste godkännas av redaktörerna på Diabetes.nu. Pris: 40.000 SEK/artikel.

3. Marknads- och enkätundersökningar

Företaget utformar en enkät som exponeras på hela eller valfria delar av webbplatsen. Enkätsvaren överlämnas till företaget. Företagets identitet framgår på enkäten. Varje enkät kommer endast kunna besvaras av en IP-adress. Enkäten tillhandahålls direkt på www.diabetes.nu. Enkäten exponeras som en banner (50% vw desktop, 80% vw tablet, 100% vw mobile) på hela webbplatsen. Bannern består av en uppmaning (Click To Action, CTA) till att fylla i enkäten och denna CTA går att klicka bort.
Pris: 60.000 SEK / undersökning.

4. Annonsering

Exponering av annonstext/bild på hela eller utvalda delar av webbplatsen. Pris: 20.000–60.000 SEK / månad.

4. Annonsering

Exponering av annonstext/bild på hela eller utvalda delar av webbplatsen. Pris: 20.000–60.000 SEK / månad.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!