Patientinformation & broschyrer

Här kan du ladda ner broschyrer och patientinformation för den som har diabetes.

Information om typ 2 diabetes

Om typ 2 diabetes (från HLF)

Om typ 2 diabetes

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden

Om typ 2 diabetes (från DF)

Om typ 2 diabetes

Patientinformation från Diabetesförbundet

Forxiga

Information för dig som använder Forxiga (typ 2 diabetes)

Patientinformation från tillverkaren.

Bydureon

Information för dig som använder Bydureon

Patientinformation från tillverkaren.

Tresiba

Handbok för dig som använder Tresiba (typ 2 diabetes)

Patientinformation från tillverkaren.

Victoza

Handbok för dig som använder Victoza

Patientinformation från tillverkaren.

Sjukdomar förknippade med diabetes

Hypotyreos & hypertyreos

Om sköldkörtelsjukdomar (hypotyreos, hypertyreos)

Patientinformation från Sköldkörtelförbundet

Addisons sjukdom

Om Addisons sjukdom

Patientinformation från Addisonförbundet

Att leva med diabetes

Vägen till ny livskvalitet

Vägen till ny livskvalitet

Patientinformation från Riksförbundet HjärtLung

Stress & hälsa

Stress & hälsa

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden.

Behandling av riskfaktorer (typ 1 och typ 2)

Högt kolesterol

Högt kolesterol (blodfetter)

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden.

Högt blodtryck (hypertoni)

Om högt och lågt blodtryck

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden

Information om typ 1 diabetes

Om typ 1 diabetes

Handbok för dig som använder Tresiba (typ 1diabetes)

Patientinformation från tillverkaren

Komplikationer & sjukdomar (typ 1 och typ 2)

Om aortaaneurysm

Om aortaaneurysm (pulsåderbråck)

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden.

Om stroke (slaganfall)

Om stroke (slaganfall)

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden

Om hjärtsvikt

Om hjärtsvikt

Patientinformation från Riksförbundet HjärtLung.

Om plötsligt hjärtstopp

Om plötsligt hjärtstopp (hjärtstillestånd)

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden

Om kärlkramp

Om kärlkramp

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden

Om förmaksflimmer

Om förmaksflimmer

Patientinformation från Riksförbundet HjärtLung

Om hjärtrytmrubbningar

Om rytmrubbningar i hjärtat (arytmier)

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden

Om hjärtsvikt

Om hjärtsvikt

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden

Om hjärtklaffsjukdom

Om hjärtklaffsjukdom

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden

Om hjärtattack (hjärtinfarkt)

Om hjärtattack (hjärtinfarkt)

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden

Om förmaksflimmer

Om förmaksflimmer

Patientinformation från Sanofi (tillverkare)

Övrigt

Om KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom)

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden

Om glaukom (grön starr)

Patientinformation från Svenska Glaukomförbundet
4.7/5 (6 Reviews)