Patientinformation & broschyrer

Här kan du ladda ner broschyrer och patientinformation för den som har diabetes.

Information om typ 2 diabetes

Om typ 2 diabetes

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden

Om typ 2 diabetes

Patientinformation från Diabetesförbundet

Handbok för dig som använder Tresiba (typ 2 diabetes)

Patientinformation från tillverkaren.

Handbok för dig som använder Victoza

Patientinformation från tillverkaren.

Sjukdomar förknippade med diabetes

Om sköldkörtelsjukdomar (hypotyreos, hypertyreos)

Patientinformation från Sköldkörtelförbundet

Om Addisons sjukdom

Patientinformation från Addisonförbundet

Livet

Vägen till ny livskvalitet

Patientinformation från Riksförbundet HjärtLung

Stress & hälsa

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden.

Riskfaktorer (typ 1 och typ 2 diabetes)

Högt kolesterol (blodfetter)

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden.

Om högt och lågt blodtryck

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden

Information om typ 1 diabetes

Handbok för dig som använder Tresiba (typ 1diabetes)

Patientinformation från tillverkaren

Komplikationer & sjukdomar (typ 1 och typ 2)

Om aortaaneurysm (pulsåderbråck)

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden.

Om stroke (slaganfall)

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden

Om hjärtsvikt

Patientinformation från Riksförbundet HjärtLung.

Om plötsligt hjärtstopp (hjärtstillestånd)

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden

Om kärlkramp

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden

Om förmaksflimmer

Patientinformation från Riksförbundet HjärtLung

Om rytmrubbningar i hjärtat (arytmier)

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden

Om hjärtsvikt

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden

Om hjärtklaffsjukdom

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden

Om hjärtattack (hjärtinfarkt)

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden

Om förmaksflimmer

Patientinformation från Sanofi (tillverkare)

Övrigt

Om KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom)

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden

Om glaukom (grön starr)

Patientinformation från Svenska Glaukomförbundet
5/5 (2 Reviews)