Alla symptom på typ 1 diabetes: från törst, hunger & viktnedgång till ketoacidos

Symptom på typ 1 diabetes: törst, hunger, viktnedgång, trötthet, suddigt seende, dålig sårläkning med flera

Typ 1 diabetes är ett mysterium för både forskare och patienter. Sjukdomen var ytterst sällsynt för cirka 100 år sedan men idag har den blivit den näst vanligaste kroniska sjukdomen bland barn och ungdomar. På senare år har det också visat sig att typ 1 diabetes även kan drabba vuxna i alla åldrar. Faktum är att hälften av alla som får typ 1 diabetes är äldre än 30 år. Det gör att man inte längre bör använda termen ”barndiabetes” eftersom alla kan drabbas. I alla åldrar är orsaken till typ 1 diabetes samma: kroppens egna immunförsvar begår ett misstag genom att förstörda bukspottkörtelns beta-celler och det är just dessa celler som tillverkar insulin. Förr trodde man att detta gick fort men idag vet vi att det är en långsam process som kan ta allt emellan några veckor till något år. Förr eller senare kommer så många beta-celler vara förstörda att det blir brist på insulin. Man brukar säga att symptom på typ 1 diabetes uppkommer när 90% av beta-cellerna är förstörda (dvs när 90% av insulintillverkningen har upphört). Till skillnad från symptom på typ 2 diabetes, så brukar typ 1 diabetes vara mer dramatiskt. Här går vi igenom alla symptom på typ 1 diabetes. För Dig som vill få en allmän överblick rekommenderar vi kapitlet Typ 1 diabetes.

 

Symptom på typ 1 diabetes kan variera

Här nedan går vi igenom alla symptom som kan orsakas av typ 1 diabetes. Det är viktig att komma ihåg att inget av dessa symptom är helt specifikt för typ 1 diabetes, utan det kan finnas andra förklaringar till varje symptom. Det skall också nämnas att en person med typ 1 diabetes inte nödvändigtvis uppvisar samtliga symptom; man kan ha enbart ett eller ett par symptom. Om du misstänker att du eller en anhörig har typ 1 diabetes bör du kontakta din läkare omedelbart.

 

Symptom 1: Muntorrhet, ökad törst och ökad vattenkastning: man är torr i munnen, törstig och kissar mycket

Allteftersom beta-cellerna dör så produceras mindre insulin och då stiger blodsockret (insulin sänker vårt blodsocker genom att signalera till kroppens celler att ta upp sockret). Därför har alla med typ 1 diabetes högt blodsocker (socker i blodet kallas glukos, vilket är samma som druvsocker). Personer med typ 1 diabetes har (innan behandling) mycket högt blodsocker och njurarna kan inte spara allt socker som kommer dit. Det leder till att njurarna tappar ut socker till urinen och sockret drar med sig vatten, vilket slutligen leder till att man kissar mycket och ofta. Så, när blodsockret blir väldigt högt så kissar man väldigt mycket. När man kissar mycket så förlorar man vätska. Detta leder till att man blir törstig och därför dricker man mer vatten. Man blir dessutom torr i munnen eftersom man blir uttorkad.

Att vara törstigare och kissa oftare är de vanligaste symptomen på typ 1 diabetes.

Den medicinska termen för ökad törst och drickande är polydipsi. Den medicinska termen för att kissa oftare är polyuri. En frisk person (utan diabetes) kissar mellan 4 och 7 gånger per dag.

Små barn som får typ 1 diabetes kan plötsligt bli sängvätare igen pga den stora urinproduktionen.

 

Personer med typ 1 diabetes är törstiga och kissar mycket mer än normalt.

Personer med typ 1 diabetes är törstiga och kissar mycket mer än normalt.

Symptom 2. Snabb viktnedgång: man går ner i vikt av typ 1 diabetes

Vi har tidigare diskuterat vilken roll hormonet insulin har i kroppen. När vi äter mat så stiger blodsockret (mat innehåller socker). Socker (glukos) signalerar till bukspottkörteln (kallas även pankreas) som svarar genom att frisätta insulin. När insulin kommer ut i kroppen så uppmanas kroppens celler till att ta upp och använda socker som bränsle. Allt överskott av socker lagras som fett i våran fettvävnad. Dessutom signalerar insulin till vår fettvävnad att inte bryta ner fett. När man får typ 1 diabetes så får man brist på insulin vilket får följande konsekvenser:

 1. Socker tas inte upp av kroppens celler och då kan inte socker lagras som fett.
 2. I fettvävnaden börjar fett brytas ner

När man inte kan lagra fett och istället börjar bryta ner fett så går man ner i vikt. Personer med typ 1 diabetes kan gå ner relativt mycket i vikt relativt fort.

 

Symptom 3. Ökad hunger och aptit: man blir hungrig när insulinnivån sjunker

Personer med typ 1 diabetes är inte bara törstiga, de är även mycket hungriga. Det finns flera förklaringar till detta:

 1. Eftersom cellerna inte kan ta upp sockret, så ”svälter” cellerna vilket leder till att hormoner frisätts och dessa hormoner ökar vår hunger.
 2. Insulin har även effekter i hjärnan. Insulin gör nämligen att man känner sig mätt. Personer med typ 1 diabetes har brist på insulin, vilket gör att de blir hungriga.

Den medicinska termen för ökad hunger är polyfagi.

 

Symptom 4. Trötthet: man blir trött av högt blodsocker

Brist på insulin leder till att kroppens celler inte kan ta upp glukos (druvsocker). Detta är förstås ett stort problem eftersom alla celler i kroppen helst använder glukos som bränsle. Bristen på insulin leder därför till brist på bränsle inuti cellerna. Man blir därför trött av typ 1 diabetes. Detta kan yttra sig genom fysisk trötthet (man orkar inte med fysiska aktiviteter), psykisk trötthet (man blir lätt irriterad, man känner sig nedstämd eller helt enkelt utmattad).

 

Symptom 5. Dimsyn: man ser suddigt när blodsocker är högt

I ögat finns en lins vars uppgift är att ge oss en skarp syn. Linsen innehåller vatten som är viktigt för linsens funktion. När blodsockret stiger så ökar mängden vatten i linsen och detta leder till att linsen fungerar sämre. Därför har personer med typ 1 diabetes ofta suddig syn när blodsockret är högt. Suddig syn (kallas även dimsyn) gör att man inte kan se lika skarpt som man brukar. Det blir svårare att se på avstånd och detaljer syns inte lika skarpt.

Suddig syn är ett vanligt syn på diabetes och detta beror på det höga blodsockret.

Suddig syn är ett vanligt syn på diabetes och detta beror på det höga blodsockret.

 

Symptom 6. Dålig sårläkning: sår läker långsamt eller inte alls

Högt blodsocker är dåligt för kroppens blodkärl, särskilt de allra minsta blodkärlen. Det höga sockret gör att blodkärlen, som faktiskt är mycket komplicerade strukturer, inte kan fungera normalt. Blodkärl är viktiga för att vi skall kunna läka sår och högt blodsocker leder till att sårläkningen blir sämre. Personer med diabetes kan därför ofta märka att de haft sår som inte läker, eller som har läkt mycket långsamt. En del personer med typ 2 diabetes kan därför haft infektioner som varit svåra att läka ut.

 

Symptom 7. Klåda: huden kliar mer än normalt

Kroppen torkar ut av det höga blodsockret, och det gör även att huden blir mer torr. Då kan man uppleva att det kliar mer i huden.

 

Symptom 8. Svampinfektioner

Svampar trivs i höga koncentrationer av socker, vilket gör att personer med typ 1 diabetes oftare har problem med svamp. Oftast får man svampinfektioner i fuktiga hudpartier, såsom mellan fingrar och tår, under brösten eller omkring könsorganen (genital svamp).

 

Symptom 9. Ketoacidos: ett allvarligt tillstånd

Ketoacidos är en allvarlig komplikation till typ 1 diabetes. Detta tillstånd uppstår om blodsockret är mycket högt och har varit det under lång tid. Ketoacidos indikerar att det föreligger svår brist på insulin och därför blir blodsockret mycket högt. Man måste söka vård omedelbart om man misstänker detta tillstånd eftersom det kan leda till diabeteskoma och i värsta fall döden (detta är mycket ovanligt idag). Ketoacidos har följande symptom (symtom):

 • Man mår allmänt mycket dåligt
 • Illamående
 • Andfåddhet
 • Kräkningar
 • Ont i magen (buksmärta)
 • Extremt törstig, kissar väldigt mycket
 • Andedräkten luktar aceton
 • Omtöckning, förvirring, sänkt medvetande

Det börjar oftast med ökad törst, muntorrhet, ökade uringmängder – och därefter tilltar symptomen och mer allvarliga symptom (lista ovan) uppkommer.

Vad är orsaken till ketoacidos?

Svår brist på insulin leder till kraftig uttorkning samtidigt som kroppen blir sur eftersom nedbrytning av fett leder till produktion av syror. Det är vanligt att det finns en utlösande faktor som leder till att man utvecklar ketoacidos. Den utlösande faktorn är inte sällan en infektion (som kan vara helt ofarlig i sig).

Personer som har typ 1 diabetes och får behandling för sjukdomen kan ändå utveckla typ 1 diabetes i vissa scenarion. Detta gäller, återigen, vid vissa infektioner, om man missköter behandlingen med insulin, om man är svårt sjuk (av annan anledning), om man äter mycket kortison, om man använder droger, vid graviditet osv.

 

Läs mer

Symtom på typ 1 diabetes (symptom)
 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (16 )
 • Your Rating


Här diskuteras symptom (symptom) och tecken på typ 1 diabetes. Typ 1 diabetes her symptom som törst, hunger, viktnedgång, trötthet, dimsyn, dålig sårläkning med mera.

Lågt glykemiskt index (GI), glykemisk load och gå ner i vikt

Mat med lågt glykemiskt index och låg glykemisk load (låg GI, låg GL) Mat med lågt glykemiskt index (låg GI kost) och låg glykemisk belastning (låg GL kost) har blivit allt mer populär (Jebb SA (2005) Dietary strategies for the prevention of obesity. Proc Nutr Soc 64: 217–227). Glykemiskt index är ett mått på hur…

Läs mer

Metabola syndromet: från riskfaktorer till diabetes och hjärtsjukdomar

Det metabola syndromet: en samling av risker Introduktion till metabola syndromet Begreppet ”metabola syndromet” myntades för 80 år sedan. Denna konstellation av störningar i ämnesomsättningen beskrevs på 1920-talet av Eskil Kylin, en svensk läkare, som ansåg att högt blodtryck (hypertoni), högt blodsocker (hyperglykemi) samt ledinflammation (artrit) till följd av höga halter urinsyra förorsakades av en…

Läs mer

Historien om typ 1 diabetes

Typ 1 diabetes: En bittersöt historia om socker, miljö och frustration Få sjukdomar är lika mystiska som typ 1 diabetes. Forskare i hela världen har spenderat över 100 år för att hitta orsaken och botemedlet till typ 1 diabetes. Idag har vi fortfarande ingen förklaring till varför sjukdomar uppstår och vi har inte lyckats framställa…

Läs mer

Ketoner och diabetes

Test kit för blodsocker och ketoner i hemmet I vissa länder är det möjligt att beställa test kit för att uppmäta HbA1c nivåerna i hemmet och även ketoner som diskuteras mer ingående i nästa stycke. Observera att HbA1c-tester i hemmet inte ska använda som ersättning för HbA1c-testen från din läkare. Resultaten ges på olika sätt…

Läs mer

Allt om intermittent fasta & periodisk fasta: fördelar, risker & effekter

Intermittent fasta och periodisk fasta: effekter på viktnedgång och hälsa Vad är periodisk fasta och intermittent fasta? Dessa dagar är mat väldigt lättillgängligt och därför anser vi att fasta är ett medvetet och frivilligt beslut att avstå från mat, oftast i ett par timmar till veckor. Att låta bli mat innebär för kroppen en möjlighet…

Läs mer

Diabetesdagbok: ha koll på diabetes

Fördelarna med diabetesdagbok Individer med diabetes som regelbundet kontrollera sina blodsockernivåer bör använda en diabetesdagbok för att övervaka blodsockertrender och upptäcka mönster i vardagen som kan vara associerade till blodsockersvängningar. Diabetesdagboken gör det möjligt att hålla koll faktorer som kost och motion och hur detta påverkar ditt blodsocker genom att registrerar din kost, motion och…

Läs mer

Effekter av sötningsmedel: aspartam, fruktos, stevia, sukralos, sackarin, acesulfam

Hur påverkas vi av sötningsmedel i mat & dryck? Om aspartam, fruktos, stevia, sukralos & andra tillsatser Fruktos (fruktsocker) och glukos (druvsocker) finns naturligt i frukt, grönsaker och honung. Människan har sannolikt ätit fruktos och glukos så länge den funnits. Intaget av fruktos och glukos var dock lågt ändra fram till 1800-talet, då socker blev…

Läs mer

Hjärt-kärlsjukdom och diabetes

Hjärt-kärlssjukdom: vad är det och hur förebygger vi det? Under 1940-talet genomgick Sverige stora förändringar i livsstil och samhällsstruktur. Dessa förändringar innefattade automatisering av industri och transporter, ökad matproduktion, förändrad mattillverkning och tillkomst av skadliga ingredienser såsom transfetter, ökad rökning och ökat stillasittande. Detta medförde uppkomst av riskfaktorer som exempelvis högt blodtryck, blodfettsrubbning och diabetes. Dessa riskfaktorer leder till ansamling av…

Läs mer

Vetenskapen bakom LCHF: effekter, risker, fördelar & nackdelar

Vetenskapen bakom LCHF och ketogen kost: studie för studie Just nu försöker cirka en tredjedel av befolkningen gå ner i vikt. Det är tveklöst att viktnedgång är något som en stor del av befolkningen eftersträvat i alla tider. Ända sedan 1960 har befolkningarna i västvärlden blivit allt tjockare. Idag har sannolikt 500 miljoner människor typ…

Läs mer

Världens mest framstående kardiolog ifrågasätter dagens kostråd

Vi har tidigare publicerat en video med professor Salim Yusuf och den videon var oerhört uppskattad, varför vi nu publicerar en till. Här berättar Salim yusuf om resultaten från den senaste PURE-studien (som förmodligen är världens största kost-studie) och han ifrågasätter dagens kostråd, med hjälp av data från PURE och tidigare studier. Tyvärr finns video…

Läs mer
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Nyhetsbrev från Diabetes.nu

Få senaste nytt, information, guider & mycket mer

Something went wrong. Please check your entries and try again.

Allt nytt, viktigt och läsvärt om diabetes

Gå med i nyhetsbrevet för att få senaste nytt om diabetes.

Du är nu med i nyhetsbrevet!