Arkivet

/

Prediabetes

Ett förstadium till diabetes Prediabetes är ett sjukdomstillstånd som påverkar ämnesomsättningen och ett globalt växande problem som är nära knutet till fetma