Välkommen till Sveriges största sida om diabetes och övervikt

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är diabetes det största hotet mot folkhälsan. I Sverige har cirka 500.000 personer typ 2 diabetes och drygt 50.000 har typ 1 diabetes. Förekomsten av båda diabetestyper har ökat de senaste decennierna. Vi vet idag inte varför barn, ungdomar och vuxna drabbas av typ 1 diabetes. Vi vet inte heller hur vi ska få stopp på ökningen av typ 2 diabetes, övervikt och fetma i Sverige, liksom i resten av världen. IDF (International Diabetes Federation) uppskattar att 463 miljoner människor har diabetes och denna siffra kommer stiga till 640 miljoner människor år 2040. Diabetes är något som berör de flesta familjer.

Även om diabetes är ett globalt problem så är det den enskilde individen som drabbas hårdast. Diabetes är en allvarlig sjukdom som kräver oavbruten omsorg. För de som drabbas av typ 1 diabetes kan livet ställas på sin spets när man får diagnosen, särskilt om det inträffar under barndomen. Diagnosen kan givetvis vara dramatiskt för vuxna som drabbas av typ 2 diabetes. Diabetes är nämligen en allvarlig sjukdom och forskning visar att individen kan förlora upp till 18 levnadsår till följd av diabetes. Men forskning visar också att vi gör enorma framsteg, både vad beträffar typ 1 diabetes, typ 2 diabetes samt övervikt och obesitas. Faktum är att framgångarna har varit sensationella: för varje år som går så förbättras prognosen, livskvaliteten och risken för komplikationer minskar. Om du drabbats av diabetes så skall du veta att framtiden ser ljus ut, utvecklingen går mycket fort framåt, och den kommer dig till nytta.

Diabetes.nu är oberoende och drivs av svenska läkare och forskare. Hela innehållet på diabetes.nu är kostnadsfritt och i möjligaste mån evidensbaserat.

En vetenskaplig grund

Diabetes.nu är Sveriges största portal för patienter och vårdgivare inom diabetes, övervikt och obesitas. Hundratusentals svenskar besöker Diabetes.nu varje månad. Vår primära målgrupp är patienter och deras vårdgivare och vårt uppdrag är att bidra till kunskapsutveckling och evidensbaserad vård. Vi samarbetar med patientorganisationer, forskare och företag för att förbättra vården och livet för personer med diabetes och obesitas.

Diabetes.nu har funnits sedan år 2016. Bakom Diabetes.nu står etablerade forskare inom diabetologin. Dr Aidin Rawshani och Dr Araz Rawshani är prisbelönta diabetesforskare, aktiva i Göteborg, vars forskning används i nationella och internationella riktlinjer inom diabetesvården. De har bland annat medverkat i framtagande av nationella behandlingsriktlinjer för diabetsvården.

Skribenter och granskare

Araz Rawshani, Docent, MD, PhD, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborgs Universitet

Aidin Rawshani, Forskare, MD, PhD, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborgs Universitet

Maria Johansson, Skribent

David Johansson, Leg läk

Maria Henningsson, MD, PhD, Barnläkare, Sahlgrenska sjukhuset

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma