1    Inledning 

diabetes.nu är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter i samband med att du till exempel beställer och använder våra produkter, prenumererar på våra nyhetsbrev, använder våra digitala kanaler eller kontaktar oss på annat sätt. Vi är därför ansvariga för att se till att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Den här integritetspolicyn (”integritetspolicy”) beskriver vår behandling av dina personuppgifter och är till för att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina uppgifter på rätt sätt.

Begreppet ”personuppgift” avser all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Vi kan komma att behandla personuppgifter som avser till exempel för- och efternamn, personnummer, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress, med mera, nedan kallat ”personuppgifter”.

Om du saknar svar på någon fråga får du gärna höra av dig till oss. Våra kontaktuppgifter finns under avsnittet ”Kontaktinformation” nedan eller på vår webbplats.

2    Automatiskt insamlade uppgifter via digitala kanaler 

När du använder våra webbplatser, våra kundportaler och när du öppnar e-postmeddelanden från oss sparas loggar för webbservrar/IP-adresser, kakor (cookies) och webbfyrar (web beacons). Web beacons, cookies och andra spårningstekniker används för att samla in mer information om hur du använder webbplatsen och/eller interaktiva e-postmeddelanden. Syftet är att förbättra användbarheten för dig. Genom att du frivilligt lämnar uppgifter som gör att du kan identifieras, till exempel genom att skicka e-post, kan dessa automatiska spårningstekniker användas.

I den mån vi behandlar personuppgifter för att optimera webbplatser gör vi det med stöd av en intresseavvägning mellan vårt berättigade intresse av att kunna utveckla samt följa upp användningen av hemsidan och ditt intresse av att inte lämna ifrån dig dina uppgifter. Vi använder Google Analytics för att följa användningen av våra webbplatser och i detta system sparas uppgifterna som längst 36 månader från det att vi samlade in dem.

IP-adresser

En IP-adress är ett nummer som din dator tilldelas varje gång du använder Internet. All datoridentifiering på Internet sker med hjälp av IP-adresser, som gör det möjligt för datorer och servrar att känna igen och kommunicera med varandra. diabetes.nu samlar in IP-adresser för systemadministration och rapporterar sammanlagd information till dotterbolag och affärspartners inom marknadsföring för att genomföra webbplatsanalyser och kontrollera webbplatsprestanda och användning av olika sidor (besöksstatistik).

Cookies

En ”cookie” är en liten textbaserad datafil som automatiskt placeras på din dators hårddisk när du besöker vissa webbplatser. Cookies ger servern en unik identifiering av din webbläsare. Med hjälp av cookies kan vi lagra information på servern som ger dig en bättre webbupplevelse och oss möjlighet att göra webbplatsanalyser och kontrollera webbplatsprestanda och användning. De flesta webbläsare är inställda för att acceptera cookies, men du kan ändra inställningarna så att läsaren inte gör det eller så att du meddelas när en cookie skickas till din dator. Men kom ihåg att vissa delar av våra webbplatser kanske inte fungerar som de ska om du väljer att inte ta emot cookies.

Web beacons

För vissa webbsidor eller e-postmeddelanden kan diabetes.nu använda en vanlig internetteknik som kallas ”web beacon” (också känd som ”action tag” eller ”clear GIF”-teknologi). Web beacon gör det lättare att analysera hur effektiva webbplatser är genom att mäta antalet besökare eller hur många besökare som klickar på viktiga element på en webbplats.

Behandling av aggregerad information

I vissa fall avlägsnar vi personidentifikation från uppgifter du uppger för oss och behåller uppgifterna i aggregerad form efter att lagringstiden löpt ut för att kunna jämföra webbplatsanvändning och prestanda över tid. Om vi gör så behandlar vi inte längre dina personuppgifter. Vi kan kombinera dessa anonymiserade uppgifter med annan information som tas fram anonymt, sammanlagd statistisk information (exempelvis antal besökare och domännamn för besökarens internetleverantör) som kan hjälpa oss att förbättra våra produkter och tjänster.

Länkar till andra webbplatser

Våra digitala kanaler innehåller länkar till webbplatser, sociala medier med mera som kan erbjuda ytterligare information för våra besökare. Andra kanaler kan också, med eller utan diabetes.nu medgivande, komma att länka till våra digitala kanaler. Denna integritetspolicy gäller inte för kanaler där diabetes.nu inte är informationsägare. Vi rekommenderar att du kommunicerar direkt med den som står bakom respektive kanal om du vill ha information om deras policy för skydd av dina personuppgifter.

3    Varför och hur behandlar vi dina personuppgifter? 

3.1     För att tillvarata våra rättigheter

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter (samtliga kategorier som nämnts i denna integritetspolicy) för att tillvarata våra rättigheter. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att försvara oss mot eventuella krav som ställs mot oss.

Inom ramen för offentliga upphandlingar kan vi komma att behandla dina personuppgifter (namn, kontaktinformation). Behandlingen är nödvändigt för vårt berättigade intresse att granska konkurrensanbud/-avtal och fullgörande av konkurrensföretagens avtal. Vi får dina personuppgifter av regioner.

Uppgifterna bevaras så länge det behövs för att tillvarata våra rättigheter, försvara oss mot och ställa eventuella krav.

3.2    Kommunikation med diabetes.nu

När du kontaktar diabetes.nu via våra informationskanaler, till exempel telefon, kontaktformulär på våra webbplatser, e-post, inlägg i sociala medier eller brev, behandlar vi dina personuppgifter (namn, adress, kontaktinformation, kundnummer och andra personuppgifter som du frivilligt lämnar) för att kommunicera tillbaka med dig.

Beroende på i vilken egenskap du kommunicerar med oss sker behandlingen antingen med stöd av ett avtal med dig eller med stöd av en så kallad intresseavvägning, där vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig väger över ditt intresse av att inte bli kontaktad av oss.

När du använder dig av kontaktformuläret på webbsidan för diabetes.nu produkter och tjänster behandlar vi dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.

För det fall du kontaktar oss direkt med en fråga sparar vi personuppgifterna till dess att ärendet är slutfört hos oss.

Notera att våra digitala kontaktkanaler inte är avsedda att användas för att kommunicera känsliga personuppgifter, som till exempel hälsouppgifter.

3.3    Samarbetspartners

Vi behandlar dina personuppgifter (namn, kontaktinformation) när vi får offerter från dig eller din organisation eller ingår avtal med dig eller din organisation för att kunna kommunicera med dig, följa upp avtalet och kontakta dig vid eventuella framtida uppdrag. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att fullgöra avtal med dig eller din organisation och för att lätt kunna komma i kontakt med dig eller din organisation vid framtida behov av tjänster eller produkter. Dina personuppgifter behandlas så länge dessa är relevanta för oss i samband med avtalet, respektive när vi fått meddelande att du som kontaktperson har lämnat din tjänst/blivit ersatt. Vi kan dessutom komma att spara dina personuppgifter under en period om fem år efter den senaste användningen för att kunna anlita dig, respektive din organisation, i framtiden.

3.4    Nyhetsbrev

Om du har samtyckt till att få nyhetsbrev från oss så kommer vi att behandla dina personuppgifter (namn, bakgrund [patient, vårdpersonal]) för att skicka ut nyhetsbrev till dig i enlighet med dina önskemål.

Vi kommer att fortsätta att skicka nyhetsbrev till dess du meddelar att du inte längre vill få dem. Du kan när som helst säga upp din prenumeration genom att klicka på länken i ett av våra nyhetsbrev för att avregistrera dig som prenumerant av dessa.

4    Dina rättigheter som registrerad

Du har alltid rätt att:

  • begära information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar och du kan be om en kopia av dessa (registerutdrag),
  • få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter,
  • invända mot att vissa av dina personuppgifter behandlas och du kan också begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas,
  • få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet),
  • om behandlingen grundar sig på ditt samtycke närsomhelst återkalla detta utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen innan din återkallelse, och
  • om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. (https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/).

Du kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud och få ut, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du begär att vi begränsar behandlingen av eller raderar dina personuppgifter kan det dock innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig. Rätten till radering gäller inte om vi till exempel. är skyldiga enligt lag att bevara dina personuppgifter eller om det ändamål för vilket vi fått dina personuppgifter ännu inte är uppfyllt.

5    Skyddet för personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och förhindra att de förloras, missbrukas, åtkomst av obehöriga, avslöjas, ändras eller förstörs. För att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som enligt branschstandard är skyddade mot intrång med brandvägg och lösenord. För att säkerställa integriteten för personuppgifterna kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför personuppgifter samt har ingått sekretessavtal med våra samarbetspartners.

6    Ändringar i denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy. Datumet för den senaste ändringen framgår i slutet av integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på diabetes.nu hemsida. Du rekommenderas därför att läsa denna integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om vi ändrar integritetspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när ditt samtycke samlades in, kommer vi att underrätta om dessa förändringar och vid behov inhämta nytt samtycke till vår personuppgiftsbehandling.

7    Kontaktinformation

Vid frågor om vår integritetspolicy eller angående vår behandling kontakta

Integritetspolicyn senast uppdaterad den 1 jan 2020.

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.