Mounjaro: 22% viktnedgång

Wegovy: 16% viktnedgång

Senaste nytt

Nytt insulin (insulin icodec) kan injiceras en gång i veckan

Basal insulin för typ 2 diabetes Behandling med basal insulin en eller två gånger dagligen underlättar glykemisk kontroll för de flesta patienter med typ 2 diabetes. Att injicera insulin dagligen kan vara svårt, av olika anledningar. Personer med diabetes föredrar färre injektioner och på senare år har GLP-1-läkemedel (t ex

Världens mest effektiva läkemedel mot övervikt / fetma (Retatutride)

Fetma är en kronisk sjukdom som drabbar en betydande del av världens befolkning och förekomsten fortsätter att öka. Definitionen för fetma är BMI > 30 kg/m2. De senaste två åren har sensationella framsteg gjorts inom behandling av fetma. Detta har åstadkommits genom läkemedel som påverkar hormoner i mag-tarmkanalen. Dessa läkemedel

Orforglipron för diabetes övervikt och fetma

Ny tablett (orforglipron) mot fetma ger kraftig viktnedgång

Ännu ett läkemedel som ger uttalad viktnedgång Orforglipron är en GLP-1 receptoragonist, dvs i samma klass som tirzepatid (Mounjaro) och semaglutid (Wegovy, Ozempic). Skillnaden mot tirzepatid är att orforglipron är en tablett som tas en gång dagligen. Detta gör att läkemedlet kommer vara mer lättillgängligt både nationellt och internationellt. Studien,

Fetmaläkemedlet Wegovy snart på apoteket

Dagens Medicin rapporterar att Wegovy, det näst mest effektiva läkemedlet mote övervikt och fetma, finns på den svenska marknaden inom en eller ett par veckor. Priset kommer vara högt (ca 3800 kr för en månad behandling). Wegovy är samma läkemedel som Rybelsus och Ozempic, men i högre dos. Den aktiva

Sambandet mellan hjärt-kärlsjukdomar och typ 2 diabetes: nationell studie svarar på flera frågor

Kort om typ 2 diabetes Typ 2 diabetes är en komplex och heterogen sjukdom som påverkar flera metabola organ i kroppen, framför allt levern, bukspottkörteln (pankreas), skelettmuskler och fettvävnaden. Vid typ 2 diabetes och relaterade metabola störningar så ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar.  Risken för allvarliga åkommor såsom hjärtinfarkt, kranskärlssjukdom, stroke,

PCSK9-hämmare: ny behandling mot högt kolesterol

Hjärtsjukdomar – vår tids största folksjukdom Hjärtsjukdomar är världens vanligaste folksjukdom och innefattar olika sjukdomar såsom högt blodtryck, höga blodfetter, åderförfettning, hjärtinfarkt, stroke, förmaksflimmer, småkärlssjukdom och hjärtsvikt. I slutet på 1800-talet minskade dödligheten från smittsamma sjukdomar, dvs infektioner från virus, bakterier och parasiter minskade av flera anledningar. Under ungefär samma period

Tirzepatid (Mounjaro) mot övervikt, fetma och diabetes

Uppdatering: Företaget Eli Lilly har nyligen publicerat resultat för läkemedlet retatrutide, som är ännu mer effektivt än tirzepatid. Retatrutide resulterade i 24% viktnedgång. Läs mer om Retatrutide. De flesta som arbetar med diabetes eller fetma vet idag att Ozempic (semaglutid) är restnoterat (restnoterat betyder att leverantören inte kan leverera tillräckligt

Förhindra diabetes-relaterade komplikationer

Vad är diabetes? Diabetes (även kallad ”diabetes mellitus”) är en sjukdom som påverkar olika organ i kroppen. De organ som är involverade i utvecklingen vid typ 2 diabetes inkluderar levern, skelettmuskler, fettvävnaden, bukspottkörteln (pankreas), mag-tarmkanalen och förändringar i de delar av hjärnan som är ansvariga för hunger- och mättnadskänsla. Typ

Nytt insulin (insulin icodec) kan injiceras en gång i veckan

Basal insulin för typ 2 diabetes Behandling med basal insulin en eller två gånger dagligen underlättar glykemisk kontroll för de flesta patienter med typ 2 diabetes. Att injicera insulin dagligen kan vara svårt, av olika anledningar. Personer med diabetes föredrar färre injektioner och på senare år har GLP-1-läkemedel (t ex

Världens mest effektiva läkemedel mot övervikt / fetma (Retatutride)

Fetma är en kronisk sjukdom som drabbar en betydande del av världens befolkning och förekomsten fortsätter att öka. Definitionen för fetma är BMI > 30 kg/m2. De senaste två åren har sensationella framsteg gjorts inom behandling av fetma. Detta har åstadkommits genom läkemedel som påverkar hormoner i mag-tarmkanalen. Dessa läkemedel

Orforglipron för diabetes övervikt och fetma

Ny tablett (orforglipron) mot fetma ger kraftig viktnedgång

Ännu ett läkemedel som ger uttalad viktnedgång Orforglipron är en GLP-1 receptoragonist, dvs i samma klass som tirzepatid (Mounjaro) och semaglutid (Wegovy, Ozempic). Skillnaden mot tirzepatid är att orforglipron är en tablett som tas en gång dagligen. Detta gör att läkemedlet kommer vara mer lättillgängligt både nationellt och internationellt. Studien,

Fetmaläkemedlet Wegovy snart på apoteket

Dagens Medicin rapporterar att Wegovy, det näst mest effektiva läkemedlet mote övervikt och fetma, finns på den svenska marknaden inom en eller ett par veckor. Priset kommer vara högt (ca 3800 kr för en månad behandling). Wegovy är samma läkemedel som Rybelsus och Ozempic, men i högre dos. Den aktiva

Sambandet mellan hjärt-kärlsjukdomar och typ 2 diabetes: nationell studie svarar på flera frågor

Kort om typ 2 diabetes Typ 2 diabetes är en komplex och heterogen sjukdom som påverkar flera metabola organ i kroppen, framför allt levern, bukspottkörteln (pankreas), skelettmuskler och fettvävnaden. Vid typ 2 diabetes och relaterade metabola störningar så ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar.  Risken för allvarliga åkommor såsom hjärtinfarkt, kranskärlssjukdom, stroke,

PCSK9-hämmare: ny behandling mot högt kolesterol

Hjärtsjukdomar – vår tids största folksjukdom Hjärtsjukdomar är världens vanligaste folksjukdom och innefattar olika sjukdomar såsom högt blodtryck, höga blodfetter, åderförfettning, hjärtinfarkt, stroke, förmaksflimmer, småkärlssjukdom och hjärtsvikt. I slutet på 1800-talet minskade dödligheten från smittsamma sjukdomar, dvs infektioner från virus, bakterier och parasiter minskade av flera anledningar. Under ungefär samma period

Tirzepatid (Mounjaro) mot övervikt, fetma och diabetes

Uppdatering: Företaget Eli Lilly har nyligen publicerat resultat för läkemedlet retatrutide, som är ännu mer effektivt än tirzepatid. Retatrutide resulterade i 24% viktnedgång. Läs mer om Retatrutide. De flesta som arbetar med diabetes eller fetma vet idag att Ozempic (semaglutid) är restnoterat (restnoterat betyder att leverantören inte kan leverera tillräckligt

Förhindra diabetes-relaterade komplikationer

Vad är diabetes? Diabetes (även kallad ”diabetes mellitus”) är en sjukdom som påverkar olika organ i kroppen. De organ som är involverade i utvecklingen vid typ 2 diabetes inkluderar levern, skelettmuskler, fettvävnaden, bukspottkörteln (pankreas), mag-tarmkanalen och förändringar i de delar av hjärnan som är ansvariga för hunger- och mättnadskänsla. Typ

Ställ en fråga om diabetes eller övervikt

chatGPT 2023
Frågan besvaras av en mycket kapabel AI, men svaren skall inte ses som rekommendationer eller sanningar.
Fråga

Nästa utbilding

3 juli 2023, kl 09–12

Behandling med GLP-1-läkemedel

Öppen, kostnadsfri e-utbildning på Zoom och Teams. För läkare, sjuksköterskor, dietister och nutritionister.

1

Dag

2

Föreläsare

30

Anmälda

0

platser kvar

Anmälan

Visste du att

Diabetes och plötsligt oväntade härtstopp

Plötsligt oväntat hjärtstopp drabbar årligen 13000 svenskar. Endast 11% av alla som drabbas överlever. Plötsligt hjärtstopp är den enskilt vanligaste dödsorsaken bland personer med diabetes, hjärtsvikt eller kranskärlssjukdom. Ungefär var tredje dödsfall bland personer med diabetes orsakas av ett plötsligt oväntat hjärtstopp.
Bland individer med hjärt-kärlsjukdom dör hälften i hjärtstopp och i hälften av dessa fall är hjärtstoppet den första manifestationen av hjärt-kärlsjukdom. Sammantaget svarar oväntade hjärtstopp för 50% av alla förlorade levnadsår orsakade av hjärt-kärlsjukdom.
Alla invånare kan och bör lära sig grundläggande hjärt-lungräddning (HLR). Vem som helst kan utföra HLR i händelse av ett hjärtstopp. Det finns inga risker med HLR. Det är viktigt att gå en HLR-utbildning när chansen ges.

Mer

Att arbeta med diabetes

Lathund: kolhydrater i mat och dryck

Klassificering av diabetes (typer av diabetes)

prediabetes-behandling

Varför är det svårt att gå ner i vikt och varför går man upp i vikt igen?

halsartärsjukdom-diabetes-blodkärl

Halsartärsjukdom (karotisstenos)

Prediabetes

Typ 2 diabetes: kan du reversera tillståndet?

glutenfri diet råg vete diabetes blodsocker

Glutenfri diet

LCHF, ketogen kost, diabetes, viktminskning, gå ner i vikt

Lågkolhydratkost (LCHF) och ketogen kost (strikt LCHF) intresserar forskare

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.