Zepbound (Mounjaro): 22% viktnedgång

Wegovy: 16% viktnedgång

Senaste nytt

e-Utbildningar 2024

6 tillfällen/termin

Tema: Evidens och effekt av nya läkemedel för behandling av diabetes och övervikt: Från viktreduktion till riskreduktion

Anmäl dig till våra öppna och kostnadsfria e-utbildningar för läkare, sjuksköterskor, dietister och nutritionister.

Ställ en fråga om diabetes eller övervikt

chatGPT 2023
Frågan besvaras av en mycket kapabel AI, men svaren skall inte ses som rekommendationer eller sanningar.
[if loading]
[/if loading]
Fråga
Visste du att

Diabetes och plötsligt oväntade härtstopp

Plötsligt oväntat hjärtstopp drabbar årligen 13000 svenskar. Endast 11% av alla som drabbas överlever. Plötsligt hjärtstopp är den enskilt vanligaste dödsorsaken bland personer med diabetes, hjärtsvikt eller kranskärlssjukdom. Ungefär var tredje dödsfall bland personer med diabetes orsakas av ett plötsligt oväntat hjärtstopp.
Bland individer med hjärt-kärlsjukdom dör hälften i hjärtstopp och i hälften av dessa fall är hjärtstoppet den första manifestationen av hjärt-kärlsjukdom. Sammantaget svarar oväntade hjärtstopp för 50% av alla förlorade levnadsår orsakade av hjärt-kärlsjukdom.
Alla invånare kan och bör lära sig grundläggande hjärt-lungräddning (HLR). Vem som helst kan utföra HLR i händelse av ett hjärtstopp. Det finns inga risker med HLR. Det är viktigt att gå en HLR-utbildning när chansen ges.

Mer

Åderförkalkning, kolesterol & statiner – Del 3 – Studier som talar emot kolesterol och statiner

Blodsockermätare för dig med diabetes. Att mäta blodsocker (glukos).

Diabetesdagbok: ha koll på din diabetes

discovery

Historien om typ 1 diabetes

atkins diet blodsocker diabetes kolhydrater viktnedgång LCHF

Atkins diet

Hypoglykemi (lågt blodsocker, blodsockerfall) efter måltid vid diabetes

Postprandiell hypoglykemi: blodsockerfall efter måltid

Nya insulinpumpar bra för gravida kvinnor med typ 1 diabetes

Olika typer av insulin och hur de används för att behandla diabetes

Allt om hjärtattack (hjärtinfarkt): symtom, orsak, behandling, uppföljning

Svängande blodsocker

Svängande blodsocker vid diabetes

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.