Mounjaro: 22% viktnedgång

Wegovy: 16% viktnedgång

Ställ en fråga om diabetes eller övervikt

chatGPT 2023
Frågan besvaras av en mycket kapabel AI, men svaren skall inte ses som rekommendationer eller sanningar.
Fråga

Senaste nytt

Nästa utbilding

14 april 2023, kl 09–15

Behandling av diabetes typ 2 med övervikt eller fetma

Öppen, kostnadsfri e-utbildning på Zoom och Teams. För läkare, sjuksköterskor, dietister och nutritionister.

1

Dag

3

Föreläsare

43

Anmälda

7

platser kvar

Anmälan

Visste du att

Diabetes och plötsligt oväntade härtstopp

Plötsligt oväntat hjärtstopp drabbar årligen 13000 svenskar. Endast 11% av alla som drabbas överlever. Plötsligt hjärtstopp är den enskilt vanligaste dödsorsaken bland personer med diabetes, hjärtsvikt eller kranskärlssjukdom. Ungefär var tredje dödsfall bland personer med diabetes orsakas av ett plötsligt oväntat hjärtstopp.
Bland individer med hjärt-kärlsjukdom dör hälften i hjärtstopp och i hälften av dessa fall är hjärtstoppet den första manifestationen av hjärt-kärlsjukdom. Sammantaget svarar oväntade hjärtstopp för 50% av alla förlorade levnadsår orsakade av hjärt-kärlsjukdom.
Alla invånare kan och bör lära sig grundläggande hjärt-lungräddning (HLR). Vem som helst kan utföra HLR i händelse av ett hjärtstopp. Det finns inga risker med HLR. Det är viktigt att gå en HLR-utbildning när chansen ges.

Mer

Åderförkalkning, kolesterol & statiner – Del 3 – Studier som talar emot kolesterol och statiner

riskfatorer-typ-1-diabetes

Ny studie om betydelsen av riskfaktorer för individer med typ 1 diabetes

Vitiligo

Vitamin A

Cykling och diabetes

B vitaminer

Accu-Check Mobile blodsockermätare, blodglukosmätare, blodsocker, mätare, glukos, diabetes

Accu-Chek Mobile blodsockermätare (blodglukosmätare) för diabetes

Omvandla blodsocker (glukos) och HbA1c

Rekommendationer för att gå ner i vikt

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.