Det här är viktigt

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är diabetes det största hotet mot folkhälsan. I Sverige har cirka 500.000 personer typ 2 diabetes och drygt 50.000 har typ 1 diabetes. Förekomsten av båda diabetestyper har ökat de senaste decennierna. Vi vet idag inte varför barn, ungdomar och vuxna drabbas av typ 1 diabetes. Vi vet inte heller hur vi ska få stopp på den lavinartade ökningen av typ 2 diabetes i Sverige, liksom i resten av världen. IDF (International Diabetes Federation) uppskattar att 463 miljoner människor har diabetes och denna siffra kommer stiga till 640 miljoner människor år 2040. Diabetes är således något som berör de flesta människor.

Även om diabetes är ett globalt problem så är det den enskilde individen som drabbas hårdast. Diabetes är en allvarlig sjukdom som kräver oavbruten omsorg. Inte sällan ställs livet på sin spets när man får diagnosen, särskilt om det inträffar under barndomen. Diagnosen och insjuknandet kan vara minst lika dramatiskt för vuxna som drabbas av typ 2 diabetes. Diabetes är en allvarlig sjukdom och forskning visar att individen kan förlora upp till 18 levnadsår till följd av diabetes. Men forskning visar också att vi gör enorma framsteg, både vad beträffar typ 1 diabetes och typ 2 diabetes. Faktum är att framgångarna har varit sensationella: för varje år som går så förbättras prognosen, livskvaliteten och risken för komplikationer minskar. Om du drabbats av diabetes så skall du veta att framtiden ser ljus ut, utvecklingen går mycket fort framåt, och den kommer dig till nytta.

diabetes.nu är oberoende och drivs av svenska läkare och forskare. Hela innehållet på diabetes.nu är kostnadsfritt och i möjligaste mån evidensbaserat.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!