Typ 1 diabetes

Lär dig om typ 1 diabetes, från dess orsaker och symtom till hur man behandlar och lever med sjukdomen.

Klassificering av diabetes (typer av diabetes)

Olika typer av diabetes Det finns flera typer av diabetes. Den gemensamma nämnaren för alla typer av diabetes är det

Dr Aidin Rawshani

Att resa med diabetes

Att resa med diabetes är säkert men kräver planering Du som har diabetes kan resa över hela världen. Detta gäller

Dr Araz Rawshani

Allt om blodsocker (glukos) och HbA1c (långtidssocker)

Blodsocker, HbA1c (långtidsscoker) och blodsockermätare (glukosmätare) Vad är blodsocker, glukos, blodglukos? Kärt barn har många namn, vilket även gäller för

Dr Aidin Rawshani

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma