Typ 1 diabetes

Behandling

Framsteg för självstyrande insulinpumpar: Ny viktig studie vittnar om effektivitet och säkerhet

Det är mycket svårt för personer med typ 1-diabetes att uppnå målen för glykemisk kontroll (blodsocker). Det är en ständig utmaning att balansera blodsocker, insulin och måltidernas kolhydratinnehåll. Under många år har patienter och vårdpersonal satt hoppet till ny teknologi som skulle automatisera doseringen av insulin och reglera blodsockret. Ett sådant hjälpmedel, som sköter blodsockret

Läs »
teknik diabetes typ 1 blodsocker insulinpump glukosmätare
Behandling

Tekniska hjälpmedel för diabetes

Teknisk utrustning för bättre livskvalitet och riskfaktorkontroll Flera hundra miljoner människor lider av diabetes runtom i världen, ungefär 5-10% av alla personer med diabetes har diabetes typ 1. Trots intensiv forskning är diabetes typ 1 fortfarande en obotlig sjukdom. Tekniska framsteg har däremot haft en stor inverkan på hanteringen av typ 1 diabetes. Under de

Läs »
blodfetter högt kolesterol blodkärl diabetes hjärta sjukdomar åderförfettning ateroskleros
Allmänt

Högt kolesterol

Kroppen använder kolesterol för många olika funktioner, exempelvis att producera hormoner (vitamin D) och material till cellmembran. Det krävs bara en liten mängd kolesterol i blodet för att möta dessa behov. Om en person har för mycket kolesterol i blodet, kan överskottet deponeras längs väggarna i blodkärlen (artärerna), inklusive hjärtats kranskärl, halsartärer till hjärnan och

Läs »
tablett-behandling-diabetes-typ-1-sotagliflozin
Behandling

Tabletter förbättrade blodsocker (HbA1c) vid typ 1 diabetes

En ny behandling för högt blodsocker hos personer med typ 1 diabetes har godkänts för användning i Europa för personer. Zynquista (Sotagliflozin) är en oral tablett som hämmar SGLT-1 och SGLT-2 proteiner i njurar och tarmen, vilket påverkar hur vi absorberar socker (glukos). Behandling med detta läkemedel resulterar i förbättrad diabeteskontroll. Läkemedlet är godkänt för

Läs »
riskfatorer-typ-1-diabetes
Allmänt om diabetes

Ny studie om betydelsen av riskfaktorer för individer med typ 1 diabetes

En ny forskningsstudie om artificiell intelligens och betydelsen av riskfaktorer vid typ 1 diabetes: vilka är de viktigaste riskfaktorerna, de optimala nivåer för olika riskfaktorer och hur interagerar de med varandra Introduktion Befolkningsstudier har visat att individer med typ 1 diabetes har ökad risk för förtida död och hjärt-kärlsjukdom jämfört med den allmänna befolkningen. Sjukdomen

Läs »
Kolesterol & statiner

Hjärt-kärlsjukdom, diabetes och hur man förebygger det

Hjärt-kärlssjukdom: vad är det och hur förebygger vi det? Under 1940-talet genomgick Sverige stora förändringar i livsstil och samhällsstruktur. Dessa förändringar innefattade automatisering av industri och transporter, ökad matproduktion, förändrad mattillverkning och tillkomst av skadliga ingredienser såsom transfetter, ökad rökning och ökat stillasittande. Detta medförde uppkomst av riskfaktorer som exempelvis högt blodtryck, blodfettsrubbning och diabetes. Dessa riskfaktorer leder till ansamling av

Läs »
Blodsocker & HbA1c

Att leva med högt blodsocker och diabetes

Att kontrollera och balansera sitt blodsocker varje dag När man talar om blodsocker syftar man på koncentrationen av glukos (druvsocker) i blodet. Personer med diabetes har högt blodsocker och detta är skadligt. Högt blodsocker leder nämligen till sjukdomar som vi kallar diabeteskomplikationer. Dessa komplikationer inkluderar nervskador (neuropati), njurskador (nefropati), ögonskador (retinopati) med flera. Högt blodsocker leder

Läs »
Leva med diabetes

Att få och leva med diabetes

Att få och leva med diabetes “Jag fick diagnosen typ 1 diabetes på julafton när jag var 17 år. Jag trodde aldrig livet skulle gå att leva igen men idag är mitt liv underbart. Jag är gift, har tre barn, en hund och har lärt mig leva med diabetes.” Petra, 44 år, typ 1 diabets

Läs »

Sök allt om diabetes