Blodsocker & HbA1c

Hyperglykemi: högt blodsocker

Hyperglykemi är den medicinska termen för högt blodsocker (blodglukos). Högt blodsocker uppstår när kroppen har för låga koncentrationer av ett hormon som heter insulin i

Kostnaden för dålig diabeteskontroll

Trots att vetenskapen är lättläst så är diabeteskontroll mycket svårt. I dagsläget vet vi vilka behandlingar som är effektiva och trots detta är det bara 25% av alla patienter som uppnår tillfredsställande riskfaktorkontroll. Det innebär att för 75% av patienterna finns mer att göra och det kan bli livräddande.

Diabetes: ha koll på dina värden

En hörnsten i behandlingen av diabetes innefattar regelbunden kontroll av olika riskfaktorer som bidrar till framtida komplikationer, särskilt blodsockernivåerna. Det finns flera faktorer som avgör

Diabetes och blodsocker

Blodglukos och blodsocker är utbytbara termer, båda är avgörande för kroppen och vår hälsa, särskilt för personer med diabetes. De flesta individer med diabetes känner

Normala blodsockernivåer

Blodsockervärden bör ligga inom ett normalt intervall (< 48 mmol/mol) för att personer med diabetes ska minimera risken för framtida komplikationer. Detta kapitel beskriver vad

Lär dig kontrollera ditt blodsocker

Förstå blodsocker och blodsockerkontroll Ditt blodsocker är ett viktigt mått på din hälsa. För mycket socker i blodet är den gemensamma faktorn mellan alla typer

Sveriges viktigaste nyhetsbrev

Få det senaste inom diabetes, med fokus på behandling, nyheter, forskning, vården och livet med diabetes, helt kostnadsfritt.