Blodsocker & HbA1c

Allmänt om diabetes

Hyperglykemi: högt blodsocker

Hyperglykemi är den medicinska termen för högt blodsocker (blodglukos). Högt blodsocker uppstår när kroppen har för låga koncentrationer av ett hormon som heter insulin i

Läs »
Denna figuren illustrerar vad som orsakar typ 2 diabetes. Sambandet mellan diabetes och fetma är mycket starkat. Personer med fetma har inte sällan diabetes eller förstadier till diabetes. Fetma och diabetes har många gemensamma orsaker, som kan delas upp i arv och miljö.
Allmänt om diabetes

Kostnaden för dålig diabeteskontroll

Trots att vetenskapen är lättläst så är diabeteskontroll mycket svårt. I dagsläget vet vi vilka behandlingar som är effektiva och trots detta är det bara 25% av alla patienter som uppnår tillfredsställande riskfaktorkontroll. Det innebär att för 75% av patienterna finns mer att göra och det kan bli livräddande.

Läs »
ha koll på dina värden blodsocker blodtryck vikt midjemått riskfaktorer
Allmänt om diabetes

Diabetes: ha koll på dina värden

En hörnsten i behandlingen av diabetes innefattar regelbunden kontroll av olika riskfaktorer som bidrar till framtida komplikationer, särskilt blodsockernivåerna. Det finns flera faktorer som avgör

Läs »
diabetes blodsocker plasmaglukos blodglukos hyperglykemi hypoglykemi
Allmänt om diabetes

Diabetes och blodsocker

Blodglukos och blodsocker är utbytbara termer, båda är avgörande för kroppen och vår hälsa, särskilt för personer med diabetes. De flesta individer med diabetes känner

Läs »
normalt blodsocker kontrollera socker normala nivåer
Allmänt om diabetes

Normala blodsockernivåer

Blodsockervärden bör ligga inom ett normalt intervall (< 48 mmol/mol) för att personer med diabetes ska minimera risken för framtida komplikationer. Detta kapitel beskriver vad

Läs »

Sveriges viktigaste nyhetsbrev

Få det senaste inom diabetes, med fokus på behandling, nyheter, forskning, vården och livet med diabetes, helt kostnadsfritt.