Behandling typ 2 diabetes

Läkemedel för behandling av typ 2 diabetes

Behandling av typ 2 diabetes: läkemedel som minskar risken för komplikationer Hur man behandlar typ 2 diabetes? Typ 2 diabetes är

Dr Aidin Rawshani

MariTide, nytt läkemedel som ger långvarig viktnedgång

Läkemedlen Ozempic (semaglutid 1 mg), Wegovy (semaglutid 2.4 mg) och Zepbound (tirzepatid) har revolutionerat vår syn på behandling av övervikt

Dr Araz Rawshani

Diabetesläkemedel som bidrar till viktnedgång

Läkemedel för behandling av diabetes som även bidrar till viktminskning Tablettbehandling Det första behandlingsalternativet vid typ 2 diabetes är ofta

Dr Aidin Rawshani

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma