Typ 2 diabetes

Hypoglykemi: överdosering av insulin & lågt blodsocker

Hypoglykemi (lågt blodsocker) vid överdosering av insulin Om man tar för mycket insulin så får man hypoglykemi (hypoglycemi), som innebär att blodsockret blir för lågt. Detta kan vara allt ifrån lite obehagligt till livshotande, beroende på hur stor överdoseringen är. Insulin måste hanteras med största försiktighet eftersom en överdos kan leda till medvetslöshet och i…

Läs mer

Olika typer av insulin och hur de används för att behandla diabetes

I föregående kapitel diskuterade vad insulin är och vilka effekter insulin har i kroppen. I detta kapitel kommer vi förklara vilka typer av insulin som används för att behandla diabetes. Som tidigare förklarat är insulin ett hormon som reglerar blodsocker samt omsättning av fett och protein i kroppen. Personer som har typ 1 diabetes har…

Läs mer

Allt om insulin: effekter, risker, behandling, fördelar & diabetes

Insulin: från blodsocker, fett & protein till användning vid diabetes Insulin är ett hormon som tillverkas i bukspottkörteln. Det medicinska namnet på bukspottkörteln är pankreas (pancreas). Namnet insulin kommer från latinets insula som betyder ö. De celler som tillverkar insulin kallas beta-celler och dessa celler finns i Langerhans öar (i bukspottkörteln). Bukspottkörteln innehåller många sådana öar och i dessa öar finns alltså beta-cellerna…

Läs mer

Fetmakirurgi (fetmaoperation, gastric bypass): risker, metoder och effekt på diabetes, fetma, riskfaktorer och hjärt-kärlsjukdomar

Fetmakirurgi (fetmaoperation): resultat, risker och effekter på diabetes, fetma, riskfaktorer och hjärt-kärlsjukdomar   Defintion av fetma (obesitas) Fetma är en sjukdom som drabbar många människor över stora delar utav världen. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att mer än 2 miljarder människor lider utav sjukdomen idag. Förekomsten av fetma (obesitas) och övervikt är störst i USA. Ungefär två…

Läs mer

Fysisk aktivitet: effekt på blodsocker, metabolism, riskfaktorer & hjärt-kärlsjukdom

Fysisk aktivitet: Hur påverkas blodsocker, metabolism, riskfaktorer och hjärt-kärlsjukdom vid typ 2 diabetes I årtionden har fysisk aktivitet (motion, träning) varit en hörnsten i behandlingen av diabetes, övervikt och fetma. Fysisk aktivitet och ändrade matvanor (kost) är de medel som suldividen omedelbart kan tillgripa för att förbättra sin hälsa, minska övervikt och därmed risken för…

Läs mer

Läkemedel för behandling av typ 2 diabetes

Behandling av typ 2 diabetes: läkemedel som minskar risken för komplikationer Hur man behandlar typ 2 diabetes Typ-2 diabetes definieras som en metabolisk rubbning med kroniskt förhöjt blodsocker till följd av otillräcklig utsöndring utav hormonet insulin och/eller hämmad effekt av insulin i kroppens olika vävnader, så kallad insulinresistens. På senare tid har forskare upptäckt flera…

Läs mer

Hjärt-kärlsjukdom: vad är det och hur förebygger vi det?

Hjärt-kärlssjukdom Under 1940-talet genomgick Sverige stora förändringar i livsstil och samhällsstruktur. Dessa förändringar innefattade automatisering av industri och transporter, ökad matproduktion, förändrad mattilverkning och tillkomst av skadliga ingredienser såsom transfetter, ökad rökning och ökat stillasittande. Detta medförde uppkomst av riskfaktorer som exempelvis högt blodtryck, blodfettsrubbning och diabetes. Dessa riskfaktorer leder till ansamling av fett i hjärtats kärl (kranskärlen). Ansamling av fett…

Läs mer

Allt om typ 2 diabetes: orsaker, symtom, behandling, kost & vägledning

Orsak, symptom (symtom) och behandling vid typ 2 diabetes.

Vad är typ 2 diabetes och vilka orsaker, symptom (symtom), risker och behandlingar finns för sjukdomen? Typ 2 diabetes är vår tids största hälsoproblem Typ 2 diabetes är sannolikt vår tids största hälsoproblem. Idag har ungefär 500 miljoner människor typ 2 diabetes och denna siffra beräknas stiga till 600 miljoner år 2035. Cirka 400 tusen…

Läs mer